logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i januar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar var 78 g/km, det er 6 g/km lavere enn i januar 2017.

 CO2-utslipp for nye personbiler januar 2018

  Personbiler

CO2-utslipp
januar 2018

Endring i forhold til
januar 2017

  Alle personbiler

78 g/km

(- 6 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

93 g/km

(- 1 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

129 g/km

(+ 11 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i januar ble 156 g/km, 11 g/km høyere enn i januar 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Januar Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 23,3 17,6 5,7 23,3 17,6 5,7
1 - 50 14,9 14,8 0,1 14,9 14,8 0,1
51 - 110 24,5 26,7 -2,2 24,5 26,7 -2,2
111 - 120 8,4 10,2 -1,8 8,4 10,2 -1,8
121 -130 11,1 15,8 -4,7 11,1 15,8 -4,7
131 - 150 12,2 11,2 -1,0 12,2 11,2 -1,0
151 - 170 4,7 2,3 2,4 4,7 2,3 2,4
171 - 190 0,6 0,7 -0,1 0,6 0,7 -0,1
191 og mer 0,4 0,7 -0,3 0,4 07 -0,3

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Karin Evensen Paulsrud Trainee Tlf.: 414 57 976 E-post: kep@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no