logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i januar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar ble 84 g/km, det er 12 g/km lavere enn i januar 2016.

 

CO2-utslippet fra nye personbiler i januar ble 84 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar var 84 g/km, det er 12 g/km lavere enn i januar 2016. I januar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 94 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 1118 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i januar (endring i forhold til januar 2016):

  • Alle personbiler 84 g/km (-12 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 94 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 118 g/km (-10 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 i januar ble 145 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i januar ble 145 g/km, 3 g/km lavere enn i januar 2016.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Januar Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
0 17,6 17,3 0,2 17,6 17,3 0,2
1 - 50 14,8 6,0 8,8 14,8 6,0 8,8
51 - 110 26,7 21,8 4,9 26,7 21,8 4,9
111 - 120 10,2 12,4 -2,2 10,2 12,4 -2,2
121 -130 15,8 13,0 2,8 15,8 13,0 2,8
131 - 150 11,2 22,7 -11,5 11,2 22,7 -11,5
151 - 170 2,3 5,4 -3,1 2,3 5,4 -3,1
171 - 190 0,7 0,9 -0,2 0,7 0,9 -0,2
191 og mer 0,7 0,5 0,2 0,7 0,5 0,2

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no