logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i januar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar ble 96 g/km, det er 5 g/km lavere enn i januar 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar var 96 g/km, det er 5 g/km mindre enn i januar 2015. I januar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 130 g/km. I januar 2015 hadde de bensindrevne personbilene 118 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 132 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i januar (endring i forhold til januar 2015):

  • Alle personbiler 96 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler 117 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler 130 g/km (-3 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i januar ble 147 g/km, 23 g/km lavere enn i januar 2015.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Januar Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 17,3 18,0 -0,7 17,3 18,0 -0.7
1 - 50 6,0 3,1 2,9 6,0 3,1 2,9
51 - 110 21,8 21,2 0,6 21,8 21,2 0,8
111 - 120 12,4 12,6 -0,2 12,4 12,6 -0,2
121 -130 13,0 12,7 0,3 13,0 12,7 0,3
131 - 150 22,7 18,8 3,9 22,7 18,8 3,8
151 - 170 5,4 10,4 -5,0 5,4 10,4 -5,0
171 - 190 0,9 2,5 -1,6 0,9 2,5 -1,6
191 og mer 0,5 0,6 -0,1 0,5 0,6 -0,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no