logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i januar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar var 101 g/km, det er 16 g/km mindre enn i januar 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar var 101 g/km, det er 16 g/km mindre enn i januar 2014. I januar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 118 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I januar i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 123 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 136 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i januar (endring i forhold til januar 2014):

  • Alle personbiler 101 g/km (-16 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 133 g/km (-3 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i januar ble 170 g/km, 5 g/km lavere enn i januar 2014.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i januar 1895 (18,0 %), dette er 796 flere (+72,4 %) enn i januar 2014.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i januar 326, dette var 260 flere (+393,9 %) enn i januar 2014.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i januar 2234, dette er 237 færre (-9,6%) enn i januar 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Januar Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 18,0 9,7 8,4 18,0 9,7 8,4
1 - 50 3,1 0,6 2,5 3,1 0,6 2,5
51 - 110 21,2 21,7 -0,5 21,2 21,7 -0,5
111 - 120 12,6 12,4 0,2 12,6 12,4 0,2
121 -130 12,7 13,2 -0,5 12,7 13,2 -0,5
131 - 150 18,8 19,7 -0,9 18,8 19,7 -0,9
151 - 170 10,4 19,3 -8,9 10,4 19,3 -8,9
171 - 190 2,5 2,2 0,3 2,5 2,2 0,3
191 og mer 0,6 1,2 -0,6 0,6 1,2 -0,6

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no