logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i februar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 80 g/km, det er 8 g/km lavere enn i februar 2017.

 CO2-utslipp for nye personbiler februar 2018

  Personbiler

CO2-utslipp
februar 2018

Endring i forhold til
februar 2017

  Alle personbiler

80 g/km

(- 8 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

92 g/km

(- 2 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+ 3 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 156 g/km, 5 g/km høyere enn i februar 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Februar Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 21,6 15,8 5,8 22,4 16,8 5,6
1 - 50 18,3 13,7 4,6 16,7 14,2 2,5
51 - 110 19,6 25,4 -5,8 21,9 26,1 -4,2
111 - 120 8,3 10,4 -2,1 8,3 10,3 -2,0
121 -130 10,7 14,4 -3,7 10,9 15,2 -4,3
131 - 150 14,2 15,9 -1,7 13,2 13,4 -0,2
151 - 170 5,8 3,1 2,7 5,3 2,7 2,6
171 - 190 0,9 0,8 0,1 0,7 0,7 0,0
191 og mer 0,7 0,4 0,3 0,5 0,6 -0,1

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no