logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i februar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar ble 88 g/km, det er 6 g/km lavere enn i februar 2016.

CO2-utslippet fra nye personbiler i februar ble 88 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 88 g/km, det er 6 g/km lavere enn i februar 2016. I februar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 94 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 125 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar (endring i forhold til februar 2016):

  • Alle personbiler 88 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 94 g/km (-7 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 125 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. februar (endring i forhold til samme periode i 2016):

  • Alle personbiler 86 g/km (-9 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 94 g/km (-9 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 122 g/km (-6 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 151 g/km, 3 g/km lavere enn i februar 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 149 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2016.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Februar Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
0 15,8 15,8 00 16,8 16,5 0,3
1 - 50 13,7 11,2 2,5 14,2 8,7 5,5
51 - 110 25,4 20,1 5,3 26,1 20,9 5,2
111 - 120 10,4 12,4 -2,0 10,3 12,4 -2,1
121 -130 14,4 11,4 3,0 15,2 12,1 3,1
131 - 150 15,9 21,1 -5,2 13,4 21,9 -8,5
151 - 170 3,1 6,7 -3,6 2,7 6,1 -3,4
171 - 190 0,8 0,9 -0,1 0,7 0,9 -0,2
191 og mer 0,4 0,3 0,1 0,6 0,4 0,2

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no