logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i februar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar ble 95 g/km, det er 7 g/km lavere enn i februar 2015.

CO2-utslippet fra nye personbiler i februar ble 95 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 95 g/km, det er 7 g/km mindre enn i februar 2015. I februar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 130 g/km. I februar 2015 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar (endring i forhold til februar 2015):

  • Alle personbiler 95 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 119 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-3 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 101 g/km (-14 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 128 g/km (-4 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. februar (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 95 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-3 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 103 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 128 g/km (-4 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 153 g/km, 18 g/km lavere enn i februar 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for de to første månedene i år er 150 g/km, mens det i samme periode i 2015 var 170 g/km.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Februar Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 15,8 18,0 -2,2 16,5 18,0 -1,5
1 - 50 11,2 2,0 9,2 8,8 2,5 6,3
51 - 110 20,1 22,7 -2,6 20,9 22,0 -1,1
111 - 120 12,4 10,9 1,5 12,4 11,7 0,7
121 -130 11,4 12,1 -0,7 12,2 12,4 -0,2
131 - 150 21,1 19,6 1,5 21,9 19,2 2,7
151 - 170 6,7 11,9 -5,2 6,1 11,2 -5,1
171 - 190 1,0 2,3 -1,3 0,9 2,4 -1,5
191 og mer 0,3 0,5 -0,2 0,4 0,5 -0,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no