logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i februar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 102 g/km, det er 10 g/km mindre enn i februar 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar ble 102 g/km, det er 10 g/km mindre enn i februar 2014. I februar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I februar i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 122 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar (endring i forhold til februar 2014):

  • Alle personbiler 102 g/km (-10 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 ble 171 g/km i februar
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 171 g/km, 3 g/km lavere enn i februar 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Februar Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 18,0 12,3 5,7 18,0 11,0 7,0
1 - 50 2,0 1,3 0,7 2,5 0,9 1,6
51 - 110 22,7 22,1 0,6 22,0 21,9 0,1
111 - 120 10,9 12,9 -2,0 11,7 12,7 -1,0
121 -130 12,1 13,1 -1,0 12,4 13,1 -0,7
131 - 150 19,6 18,2 1,4 19,2 19,0 0,2
151 - 170 11,9 16,7 -4,8 11,2 18,0 -6,8
171 - 190 2,3 2,3 0,0 2,4 2,2 0,2
191 og mer 0,5 1,0 -0,5 0,5 1,1 -0,6

 

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no