logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i februar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 130 g/km, 7 g/km (- 5,1 %) lavere enn i februar 2011. I februar i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 131 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 136 g/km. I februar 2011 hadde bensindrevne personbiler 132 g/km i CO2-utslipp, mens dieseldrevne personbiler hadde 140 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar 2012:

  • Alle personbiler 130 g/km (- 5,1 %)
  • Bensinbiler 131 g/km (- 0,8 %)
  • Dieselbiler 136 g/km (- 2,9 %)


Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 189 g/km, mens det i samme måned i fjor var 193 g/km.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no