logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i desember

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 62 g/km, det er 12 g/km lavere enn i desember 2017.

 

CO2-utslipp
desember 2018

Differanse
desember 2017

  Personbiler

62 g/km

- 12 g/km

     Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

90 g/km

- 3 g/km

     Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

137 g/km

+ 13 g/km

  Varebiler klasse 2

157 g/km + 1 g/km
 
 

 

CO2-utslipp 2018

Endring i forhold til
 2017

  Alle personbiler

71 g/km

- 11 g/km

     Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

94 g/km

0 g/km

     Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

131 g/km

+ 5 g/km

  Varebiler klasse 2

154 g/km 0 g/km
 
CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Desember Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 41,3 27,6 13,5 31,2 20,9 10,3
1 - 50 8,7 19,1 - 10,4 12,2 14,8 -2,6
51 - 110 17,3 14,6 2,7 21,1 23,0 -1,9
111 - 120 4,4 6,8 -2,4 6,7 8,6 -1,9
121 -130 9,1 9,7 -0,6 10,1 11,7 -1,6
131 - 150 12,7 13,8 -1,1 11,6 15,0 -3,4
151 - 170 4,4 7,0 -2,6 5,6 4,9 0,7
171 - 190 1,3 0,6 0,7 0,9 0,7 0,2
191 og mer 0,8 0,8 0,0 0,5 0,5 0,0

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Laila Mikalsen Merkedsdirektør Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no