logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i desember 2017

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 74 g/km, det er 24 g/km lavere enn i desember 2016.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 74 g/km, det er 24 g/km lavere enn i desember 2016.

 CO2-utslipp for nye personbiler desember 2017

  Personbiler

CO2-utslipp
desember 2017

Endring i forhold til
desember 2016

  Alle personbiler

74 g/km

(- 24 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

93 g/km

(- 13 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

124 g/km

(- 12 g/km)

 CO2-utslipp for nye personbiler 2017

  Personbiler

CO2-utslipp 2017

Differance til 2016

  Alle personbiler

82 g/km

(- 11 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

94 g/km

(- 6 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

126 g/km

(- 3 g/km)

Den kraftige nedgangen i CO2-utslipp skyldes i stor grad en stor andel ladebare hybrider med bensinmotor. Holder vi disse utenom var gjennomsnittlig CO2-utslipp for personbiler med bensinmotor i desember 2017 124 g/km, 2 g/km lavere enn i desember 2016 og for hele 2017 116 g/km, med en nedgang på 1 g/km i forhold til 2016.

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 156 g/km, 11 g/km lavere enn i desember 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for hele 2017 er 154 g/km, 4 g/km lavere enn i 2016.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Desember Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
0 27,9 17,1 10,8 20,9 15,7 5,2
1 - 50 19,1 9,1 10,0 14,8 11,6 3,2
51 - 110 14,6 17,6 - 3,0 23,0 22,1 0,9
111 - 120 6,8 7,5 - 0,7 8,6 11,4 - 2,8
121 -130 9,7 10,9 - 1,2 11,7 11,6 0,1
131 - 150 13,8 27,5 - 13,7 15,0 19,9 - 4,9
151 - 170 7,0 8,8 - 1,9 4,9 6,5 - 1,6
171 - 190 0,6 1,2 - 0,6 0,7 0,9 - 0,2
191 og mer 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Karin Evensen Paulsrud Trainee Tlf.: 414 57 976 E-post: kep@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no