logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i desember 2016

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember ble 98 g/km, det er 6 g/km lavere enn i desember 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 98 g/km, det er 6 g/km lavere enn i desember 2015. I desember ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 106 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 136 g/km. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for personbiler registrert i 2016 bl 93 g/km, det er 7 g/km lavere enn for personbiler registrert i 2015.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember (endring i forhold til desember 2015):

  • Alle personbiler 98 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 106 g/km (-9 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 136 g/km (+5 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler 2016 (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 100 g/km (-10 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 129 g/km (-1 g/km)

Økt CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 167 g/km, 6 g/km høyere enn i desember 2015.Gjennomsnittlig CO2-utslipp for hele 2016 er 158 g/km, 6 g/km lavere enn for 2015.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Desember Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 17,1 15,2 1,9 15,7 17,2 -1,5
1 - 50 9,1 6,1 3,0 11,6 5,1 6,5
51 - 110 17,6 18,2 -0,6 22.1 22,5 -0,4
111 - 120 7,5 10,7 -3,2 11,4 11,3 0.1
121 -130 10,9 11,1 -0,2 11,6 10,5 1,1
131 - 150 27,5 22,5 5,0 19,9 20,3 -0,4
151 - 170 8,8 14,3 -5,5 6,5 11,2 -4,7
171 - 190 1,2 1,6 -0,4 0,9 1,4 -0,5
191 og mer 0,2 0,3 -0,1 0,3 0,5 -0,2

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no