logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i desember 2015

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember ble 104 g/km, det er 7 g/km lavere enn i desember 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler solgt i 2015 ble 100 g/km, 10 g/km lavere enn i 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 104 g/km, det er 7 g/km mindre enn i desember 2014. I desember 2015 ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 125 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I desember i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 117 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 132 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember 2015 (endring i forhold til desember 2014):

  • Alle personbiler 104 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler 117 g/km (+8 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (+-0 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler i 2015 (endring i forhold til 2014):

  • Alle personbiler 100 g/km (-10 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (+-0 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-1 g/km)

Hovedårsaken til den store reduksjonen i samlet gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er den store andelen elbiler med nullutslipp og en økende andel lavutslippsbiler (biler med utslipp under 50 g/km CO2).

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
I 2015 ble det registrert 25 788 biler med nullutslipp, i 2014 var antallet 18 094 personbiler. Det ble registrert 7727 personbiler med CO2-utslipp i intervallet 1 til og med 50 g/km, i 2014 var det 1676.
Videre ble det registrert 33 957 personbiler med CO2-utslipp med 51 til og med 110 g/km i 2015, tallet for 2014 var 34 922, en endring med -2,8 %.

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 i desember ble 161 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 161 g/km, 5 g/km lavere enn i desember 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nyregistrerte varebiler klasse 2 ble i 2015 164 g/km, 7 g/km lavere enn i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Desember Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 15,1 12,1 3,0 17,1 12,6 4,5
1 - 50 6,1 0,9 5,2 5,1 1,2 3,9
51 - 110 18,2 26,1 -7,9 22,6 24,2 -1,6
111 - 120 10,8 13,4 -2,6 11,3 13,7 -2,4
121 -130 11,1 11,2 -0,1 10,5 11,7 -1,2
131 - 150 22,5 18,9 3,6 20,3 18,5 1,8
151 - 170 14,3 15,1 -0,8 11,2 15,0 -3,8
171 - 190 1,6 1,5 0,1 1,4 2,2 -0,8
191 og mer 0,2 0,8 -0,6 0,4 0,9 -0,5

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no