logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i desember 2014

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 111 g/km, det er 4 g/km mindre enn i desember 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 111 g/km, det er 4 g/km mindre enn i desember 2013. I desember 2014 ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I desember i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 123 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember 2014 (endring i forhold til desember 2013):

  • Alle personbiler 111 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler 117 g/km (-6 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 166 g/km, 7 g/km lavere enn i desember 2013.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Desember Januar t.o.m desember
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 12,1 11,2 0,9 12,6 5,5 7,0
1 - 50 0,9 0,2 0,7 1,2 0,2 1,0
51 - 110 26,1 22,5 3,7 24,2 22,2 2,0
111 - 120 13,4 15,5 -2,2 13,7 16,1 -2,4
121 -130 11,2 11,4 -0,2 11,7 10,5 1,2
131 - 150 18,9 16,5 2,3 18,5 23,1 -4,7
151 - 170 15,1 18,9 -3,8 15,0 16,6 -1,6
171 - 190 1,5 3,0 -1,5 2,2 4,5 -2,2
191 og mer 0,8 0,9 -0,1 0,9 1,2 -0,3


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no