logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i august

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august var 78 g/km, det er 4 g/km lavere enn i august 2017.

  Alle personbiler

78 g/km

- 4 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

101 g/km

+ 9 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

130 g/km

+ 1 g/km

 

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - august 2018

Differanse
januar - august 2017

  Alle personbiler

76 g/km

- 10 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

95 g/km

- 1 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

129 g/km

+ 3 g/km

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 151 g/km, det 3 g/km lavere enn i august 2017. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 153 g/km, som i samme periode i 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
August Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 28,6 20,8 7,8 26,4 18,9 7,5
1 - 50 9,6 15,7 -6,1 13,9 12,8 1,1
51 - 110 20,0 22,8 -2,8 21,7 25,2 -3,5
111 - 120 7,3 7,7 -0,4 7,7 9,0 -1,3
121 -130 12,6 11,0 1,6 10,5 12,3 -1,8
131 - 150 13,9 15,3 -1,4 12,3 15,8 -3,5
151 - 170 6,9 5,4 1,5 6,0 4,6 1,4
171 - 190 0,7 0,8 -0,1 0,9 0,8 0,1
191 og mer 0,5 0,6 -0,1 0,6 0,5 0,1

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no