logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i august

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august ble 93 g/km, det er 7 g/km lavere enn i august 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august var 93 g/km, det er 7 g/km lavere enn i august 2015. I august ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin ladbare hybrider) 117 g/km, mens det for dieseldrevne (uten diesel ladbare hybrider) personbiler ble 132 g/km. I august 2015 hadde de bensindrevne personbilene 100 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 131 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i august (endring i forhold til august 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin ladbare hybrider: 117 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel ladbare hybrider: 132 g/km (+1 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin ladbare hybrider: 100 g/km (-14 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel ladbare hybrider: 130 g/km (0 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. august (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 94 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin ladbare hybrider: 117 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel ladbare hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin ladbare hybrider: 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel ladbare hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 156 g/km, 5 g/km lavere enn i august 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 12 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
August Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 15,2 17,2 -2,0 14,6 17,8 -3,2
1 - 50 11,6 3,6 7,9 11,8 4,6 7,3
51 - 110 22,6 24,1 -1,5 22,4 23,2 -0,8
111 - 120 12,8 11,1 1,7 12,2 11,6 0,6
121 -130 11,6 9,2 2,4 11,7 10,5 1,2
131 - 150 18,2 22,8 -4,5 19,4 19,2 0,2
151 - 170 6,5 10,3 -3,8 6,5 11,1 -4,5
171 - 190 1,1 1,3 -0,2 0,9 1,5 -0,6
191 og mer 0,4 0,4 0,0 0,4 0,6 -0,2

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no