logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i august

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august var 100 g/km, det er 7 g/km mindre enn i august 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august ble 100 g/km, det er 7 g/km lavere enn i august 2014. I august ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 120 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I august i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i august (endring i forhold til august 2014):

  • Alle personbiler 100 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler 120 g/km (+1 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. august (endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-2 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i august ble 161 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 161 g/km, 7 g/km lavere enn i august 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 167 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
August Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 17,2 15,2 2,0 17,7 13,0 4,7
1 - 50 3,6 1,2 2,5 4,6 1,2 3,4
51 - 110 24,1 24,1 0,0 23,2 22,9 0,3
111 - 120 11,1 13,3 -2,2 11,6 13,7 -2,1
121 -130 9,2 10,7 -1,5 10,5 11,9 -1,4
131 - 150 22,8 18,7 4,1 19,2 18,2 1,0
151 - 170 10,3 13,6 -3,3 11,1 15,7 -4,6
171 - 190 1,3 2,6 -1,3 1,5 2,4 -0,9
191 og mer 0,4 0,8 -0,4 0,5 1,0 0,5

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no