logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i august

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august var 107 g/km, det er 13 g/km mindre enn i august 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august var 107 g/km, det er 13 g/km mindre enn i august 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor ble 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I august i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 122 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i august 2014 (endring i forhold til august 2013):

  • Alle personbiler 107 g/km (-13 g/km)
  • Bensinbiler        119 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler         133 g/km (-1 g/km)
CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
August Januar t.o.m august
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 15,2 6,0 9,2 13,0 3,4 9,6
1 - 50 1,2 0,2 0,9 1,2 0,2 0,9
51 - 110 24,1 24,2 -0,1 22,9 21,6 1,3
111 - 120 13,3 15,8 -2,5 13,7 16,5 -2,7
121 -130 10,7 10,7 0,0 11,9 10,1 1,8
131 - 150 18,7 22,5 -3,8 18,2 25,4 -7,2
151 - 170 13,6 16,3 -2,7 15,7 16,3 -0,6
171 - 190 2,6 3,4 -0,8 2,4 5,2 -2,8
191og mer 0,8 0,9 -0,1 1,0 1,3 -0,3

CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 168 g/km, 6 g/km lavere enn i august 2013.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no