logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i august

I august ble det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra alle førstegangsregistrerte nye personbiler 120 g/km, det er 7 g/km mindre enn i august 2012. Det er første gang målsettingen om 120 g/km CO2 fra nye biler i Norge ble nådd.
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor var 122 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 134 g/km. I august i 2012 hadde de bensindrevne personbilene 127 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 135 g/km.

Hittil i år er CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 126 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i fjor.
For personbilene med bensinmotor er utslippet redusert med 6 g/km til 125 g/km i perioden. Utslippet fra personbilene med dieselmotor er uendret - 136 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i august 2013 (endring i forhold til august 2012):

Alle personbiler 120 g/km (- 7 g/km)
Bensinbiler 122 g/km (- 5 g/km)
Dieselbiler 134 g/km (- 1 g/km)


Reduksjon i CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 174 g/km, 5 g/km lavere enn i august i fjor. CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 hittil i år er 177 g/km, mens det i samme periode i fjor var 183 g/km (-6 g/km).

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no