logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i august

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august var 132 g/km. Dette er 4,3 % lavere enn i august 2010. I august i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 131 g/km (-4,4 %), mens det for dieseldrevne biler ble 134 g/km (-4,3 %). I august i 2010 hadde bensindrevne personbiler 137 g/km i CO2-utslipp, mens dieseldrevne personbiler hadde 140 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i august 2011 (januar-august i parentes):

  1. Alle personbiler 132 g/km (135 g/km)
  2. Bensinbiler 131 g/km (132 g/km)
  3. Dieselbiler 134 g/km (137 g/km)
     

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 redusert med 4,6 % i august
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 186 g/km, mens det i samme måned i fjor var 195 g/km. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nyregistrerte varebiler klasse 2 hittil i år er 189 g/km, mens det i samme periode i fjor var 194 g/km.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no