logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i april

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april var 79 g/km, det er hele 14 g/km lavere enn i april 2017.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler april 2018

  Personbiler

CO2-utslipp
april 2018

Endring i forhold til
april 2017

  Alle personbiler

79 g/km

(-14 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

97 g/km

(-3 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+1 g/km)

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - april 2018

Endring i forhold til
januar - april 2017

  Alle personbiler

74 g/km

(-13 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

93 g/km

(-4 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+4 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i april ble 155 g/km, 1 g/km høyere enn i april 2017. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 154 g/km, 3 g/km høyere enn i samme periode i 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
April Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 25,4 14,9 10,5 27,8 17,5 10,3
1 - 50 14,3 11,6 2,7 15,6 12,6 3,0
51 - 110 21,0 24,7 -3,7 19,7 25,4 -5,7
111 - 120 7,8 10,1 -2,3 7,6 9,9 -2,3
121 -130 9,6 12,6 -3,0 9,9 13,7 -3,8
131 - 150 13,0 19,2 -6,2 12,4 15,7 -3,3
151 - 170 6,5 5,6 0,9 5,6 3,8 1,8
171 - 190 1,3 0,8 0,5 0,9 0,8 0,1
191 og mer 0,9 0,5 0,4 0,6 0,5 0,1

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no