logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i april

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april ble 93 g/km, det er det samme som i april 2016.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april var 93 g/km, det er det samme som i april 2016. I april ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 100 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 127 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i april (endring i forhold til april 2016):

  • Alle personbiler 93 g/km (0 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 100 g/km (+3 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 127 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. april (endring i forhold til samme periode i 2016):

  • Alle personbiler 87 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 97 g/km (-2 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 124 g/km (-4 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i april ble 154 g/km, 2 g/km lavere enn i april 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 151 g/km, 3 g/km lavere enn i samme periode i 2016.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
April Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
0 14,9 14,2 0,7 17,5 16,5 1,0
1 - 50 11,6 14,0 -2,4 12,6 11,4 1,2
51 - 110 24,7 22,4 2,3 25,4 21,3 4,1
111 - 120 10,1 12,9 -2,8 9,9 12,0 -2,1
121 -130 12,6 11,0 1,6 13,7 11,6 2,1
131 - 150 19,2 17,3 1,9 15,7 19,4 -3,7
151 - 170 5,6 6,9 -1,3 3,8 6,5 -2,7
171 - 190 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0
191 og mer 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no