logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i april

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april ble 93 g/km, det er 9 g/km lavere enn i april 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april var 93 g/km, det er 9 g/km mindre enn i april 2015. I april ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 117 g/km, mens det for dieseldrevne (uten diesel plug-in hybrider) personbiler ble 129 g/km. I april 2015 hadde de bensindrevne personbilene 115 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 132 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i april (endring i forhold til april 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-9 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 117 g/km (+2 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-3 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 97 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 128 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. april (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 132 g/km (0 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 99 g/km (- 3 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 128 g/km (- 4 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i april ble 156 g/km, 12 g/km lavere enn i april 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for de fire første månedene i år er 155 g/km, mens det i samme periode i 2015 var 167 g/km.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
April Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 14,1 15,5 -1,3 16,5 19,1 -2,6
1 - 50 14,0 4,6 9,5 11,4 3,1 8,4
51 - 110 22,4 25,2 -2,8 21,4 23,0 -1,7
111 - 120 12,9 12,6 0,3 12,0 11,7 0,3
121 -130 11,0 9,7 1,4 11,6 11,0 0,6
131 - 150 17,3 18,4 -1,1 19,4 18,3 1,2
151 - 170 6,9 11,6 -4,7 6,5 11,3 -4,8
171 - 190 0,8 1,6 -0,7 0,8 1,9 -1,1
191 og mer 0,4 0,8 -0,4 0,4 0,7 -0,3

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no