logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i april

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april var 102 g/km, det er 12 g/km mindre enn i april 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april ble 102 g/km, det er 12 g/km mindre enn i april 2014. I april ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 115 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I april i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 121 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i april (endring i forhold til april 2014):

  • Alle personbiler 102 g/km (-12 g/km)
  • Bensinbiler 115 g/km (-6 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. april (endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 117 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i april ble 167 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i april ble 167 g/km, 8 g/km lavere enn i april 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
 April Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 15,5 10,4 5,1 19,1 13,5 5,6
1 - 50 4,6 1,6 3,0 3,1 1,4 1,7
51 - 110 25,2 22,4 2,8 23,0 21,4 1,6
111 - 120 12,6 15,2 -2,6 11,7 13,1 -1,4
121 -130 9,7 11,7 -2,0 11,0 12,2 -1,2
131 - 150 18,4 18,6 -0,2 18,3 18,4 -0,1
151 - 170 11,6 17,0 -5,4 11,3 16,7 -5,4
171 - 190 1,6 2,2 -0,6 1,9 2,3 -0,4
191 og mer 0,8 0,9 -0,1 0,7 1,0 -0,3

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no