logo

Meny

Du er her:

CO2- utslippet i april

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april var 114 g/km, det er 13 g/km mindre enn i april 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i hittil i år er 110 g/km, 17 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For bensinbiler er CO2-utslippet 122 g/km hittil i år, 3 g/km lavere enn i fjor. For de dieseldrevne bilene er CO2-utslippet 135 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2013.

CO2-utslipp for nye personbiler i april 2014 (endring i forhold til april 2013):

  • Alle personbiler 114 g/km (-13 g/km)
  • Bensinbiler 121 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller:
CO2-intervall i g/km %-andel april 2014 %-andel april 2013 Akk. per april 2014 Akk. per april 2013
0 10,4 3,5 13,5 3,2
1-50 1,6 0,1 1,4 0,3
51-110 22,4 19,5 21,4 20,5
111-120 15,2 18,3 13,1 16,8
121-130 11,7 10,4 12,2 9,8
131-150 18,6 25,6 18,4 25,9
151-170 17,0 15,6 16,7 15,8
171-190 2,2 5,5 2,3 6,2
191 og mer 0,9 1,4 1,0 1,5


Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i april ble 175 g/km, 6 g/km lavere enn i april 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert hittil i 2014 er 174 g/km, 4 g/km lavere enn i samme periode i fjor.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no