logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i september

I september ble det registrert 13 854 nye personbiler, 1433 flere (+11,5 %) enn i september 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i september var 88 g/km.


Skoda er mest solgte personbilmerke uten hybrider eller elbiler i sortimentet og har Octavia på 8. plass på registreringsstatistikken for september.

I september ble det registrert 13 854 nye personbiler, dette er 1433 flere (+11,5 %) enn i september 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for september måned de 10 foregående årene, er årets september tall 30,3 % høyere (+3219 biler). Hittil i år er det registrert 115 875 nye personbiler, det er 4064 flere (+3,6 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 1526 personbiler i september. Dette er 372 færre (-19,6 %) enn i september 2015.  Hittil i år er det registrert 12 512 bruktimporterte personbiler, det er 4662 færre (-27,1 %) enn i samme periode i 2015.

I september ble det foretatt 42 780 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 236 flere (+0,6 %) enn i september 2015. Hittil i år er det foretatt 350 212 eierskifter av personbiler, det er 3336 færre (-0,9 %) enn i samme periode i 2015.

Næringsandelen 46,3 %
Næringsandelen av personbilsalget i september var 46,3 %, det er 4,6 % høyere enn i september 2015. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 46,6 %, 4,6 % høyere enn for samme periode i 2015.

2843 nye varebiler i september
Det ble registrert 2843 nye varebiler i september. Det er 393 flere (+16,0 %) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (129 - 13 flere enn i september 2015), ble det registrert 2714 varebiler i september. I september 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2334. Hittil i år er det registrert 24 380 nye varebiler, det er 1515 flere enn i samme periode i 2015. Uten campingbilene er det solgt 22 494 hittil i år, det er 1454 flere enn i samme periode i fjor.

CO2-utslippet fra nye personbiler i september ble 88 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september var 88 g/km, det er 12 g/km lavere enn i september 2015. I september ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor 98 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 128 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i september (endring i forhold til september 2015):

  • Alle personbiler 88 g/km (-12 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 98 g/km (-15 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. september (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 129 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp også fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i september ble 157 g/km, 7 g/km lavere enn i september 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 12 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

27,7 % dieselandel
I september hadde 27,7% av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i september 2015 var andelen 39,9 %. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 26,4 % av de nyregistrerte personbilene i september dieselmotor, mens andelen i 2015 var 39,2 %. 53,3 % av de nye personbilene registrert i september hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 25,8 %. I 2015 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 42,8 % og 31,0 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

28,8 prosent personbiler med hybriddrift i september
Det ble registrert 3991 nye personbiler med hybriddrift i september. Det er 2425 flere (+154,9 %) enn i september 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 28,8 % markedsandel i september i år, mens markedsandelen i september 2015 var 12,6 %. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 25,0 % markedsandel. I samme periode i fjor var den 11,9 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 1923 ladbare hybrider. I september 2015 var 528 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i september i år eller i september i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

2629 nye nullutslipp personbiler i september
I september ble det registrert 2629 nye personbiler med nullutslipp. Det er 499 flere (+23,4%) enn i september 2015. Nullutslippsbilene hadde 19,0 prosent markedsandel blant personbilene i september, mens markedsandelen i september 2015 var 17,1 %. Det var 1 hydrogenbiler blant nullutslippsbilene som ble registrert i september, resten var elbiler. Hittil i år er det registrert 17 498 nye nullutslipp personbiler, det er 2227 færre (-11,3 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 517 personbiler med nullutslipp i september, det er 53 færre (-9,3 %) enn i september 2015. Hittil i år er det bruktimportert 3932 nullutslipp personbiler, det er 730 flere (+22,8 %) enn i samme periode i 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 3446 personbiler med nullutslipp i september, i september 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 2700 nye nullutslipp personbiler. Hittil i år er det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 21 430 personbiler med nullutslipp, det er 1497 færre enn i samme periode i fjor.

36 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 36 nye varebiler med nullutslipp i september, 1 mindre enn i september 2015. Hittil i år er det registrert 431 nye varebiler med nullutslipp, det er 59 flere (+15,9 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 24 nullutslippsvarebiler i september i år og 21 flere enn i september 2015. Hittil i år er det bruktimportert 76 nullutslipp varebiler, mens det i samme periode i fjor ble bruktimportert 18 nullutslipp varebiler.

42,9 % firehjulsdrift
I september ble det registrert 5950 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 42,9 %. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 36,3 %. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 38,8 prosent, mens den i samme periode i 2015 var 36,3 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 594 nye lastebiler i september, dette er 127 flere (+27,2 %) enn i september 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (59 – 16 flere enn i september 2015), ble det registrert 535 lastebiler i september. I september 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 424. Hittil i år er det registrert 4537 lastebiler, det er 488 flere (+12,1 %) enn i samme periode i 2015. Holder vi campingbilene er det registrert 3764 nye lastebiler hittil i år, det er 409 flere (+ 12,2 %) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 45 nye busser i september. Dette er 9 flere (+25,0 %) enn i september 2015. Hittil i år er det registrert 1193 nye busser, det er 500 flere (+72,2 %) enn i samme periode i 2015.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 572 nye mopeder i september, 72 færre (-11,2 %) enn i september 2015. Hittil i år er det registrert 5050 nye mopeder, det er 949 færre (-15,8 %) enn i samme periode i 2015.

I september ble det registrert 134 lette motorsykler, det er 16 flere (+13,6 %) enn i september i fjor. Hittil i år er det registrert |1503 lette motorsykler, det er 8 færre (-0,5 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 240 nye tunge motorsykler i september, 40 flere (+20,0 %) enn i september 2015. Hittil i år er det registrert 4433 tunge motorsykler, det er 17 færre (-0,4 %) enn i samme periode i 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 211 nye traktorer i september, 2 flere (+1,0 %) enn i september 2015. Hittil i år er det registrert 2185 nye traktorer, det er 48 flere (+2,2 %) flere enn i samme periode i 2015.

I september ble det registrert 696 nye ATV, dette er 105 flere (+17,8 %) enn i september 2015. Hittil i år er det registrert 4480 nye ATV, det er 262 flere (+6,2 %) enn i samme periode i 2015.

Det var 22 registreringsdager i september, det samme som i september 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no