logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i september

Totalt ble det registrert 8 842 nye personbiler i september 2006. Det er 47 flere enn i september 2005, en økning på 0,5 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for september måned de 10 foregående årene, er tallet for september 2006 5,7 % høyere.

Hittil i år er det registrert 80 714 nye personbiler, en nedgang på 1,5 % sammenlignet med fjoråret.

De næringseide personbilene utgjorde i september 37,6 % av de nye personbilene. Andelen næringseide personbiler i september 2005 var 34,6 %. Akkumulert næringsandel pr. september 2006 er 38,2 %.

Dieselandelen stabil: Drøyt halvparten valgte diesel i september
Andelen nye dieseldrevne personbiler endte på 50,5 % i september. Til sammenligning var dieselandelen i samme måned i 2005 42,7 % og i september 2004 bare 30,3 %.

Så langt i år har 49,5 % av nybilkjøperne valgt dieselmotor i sin personbil. For tilsvarende periode i 2005 var andelen 36,1 %.

En fjerdedel av nybilkjøperne vil ha firehjulstrekk
I september ble det registrert 2 215 nye biler med firehjulstrekk, en andel på 25,1 %. Andelen i september i fjor var 23,8 %. Akkumulerte tall viser at 4WD-andelen pr. september 2006 er 25,9 %.

Bruktimporten i september 1 % høyere enn i fjor
Det ble registrert 2 925 bruktimporterte personbiler i september 2006, en økning på 32 biler eller 1,1 % i forhold til september året før.

14 % flere varebiler, 14 % færre lastebiler enn i september 2005
Det ble registrert 3 420 nye varebiler i september 2006 mot 3 014 i september 2005, en økning på 13,5 %.

Det ble registrert 477 nye lastebiler i september 2006, en nedgang på 76 biler (- 13,7 %) sammenlignet med september i fjor.

Det ble registrert 86 nye busser i september. Det er 28 færre (- 24,6 %) enn i september 2005.

Det var én registreringsdag færre i september 2006 enn i september 2005, (21 mot 22 dager).

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no