logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i oktober

I oktober ble det registrert 11 932 nye personbiler, 1265 færre (-9,6 %) enn i oktober 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i oktober var 91 g/km.


Ingen truer Volkswagen Golf på registreringsstatistikken for personbiler, men bak er det konkurranse, og i oktober var det BMW i3 som tok andreplassen på registreringsstatistikken med 503 registreringer. 

 

I oktober ble det registrert 11 932 nye personbiler, dette er 1265 færre (-9,6 %) enn i oktober 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for oktober måned de 10 foregående årene, er årets oktober tall 6,0 % høyere (+673 biler). Hittil i år er det registrert 127 807 nye personbiler, det er 2799 flere (+2,2 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 1365 personbiler i oktober. Dette er 443 færre (-24,5 %) enn i oktober 2015.  Hittil i år er det registrert 13 877 bruktimporterte personbiler, det er 5105 færre (-26,9 %) enn i samme periode i 2015.

I oktober ble det foretatt 39 797 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 1611 færre (-3,9 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det foretatt 390 009 eierskifter av personbiler, det er 4947 færre (-1,3 %) enn i samme periode i 2015.

Næringsandelen 50,4 %
Næringsandelen av personbilsalget i oktober var 50,4 %, det er 10,2 % høyere enn i oktober 2015. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 46,9 %, 5,1 % høyere enn for samme periode i 2015.
Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

2864 nye varebiler i oktober
Det ble registrert 2864 nye varebiler i oktober. Det er 28 færre (-1,0 %) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (115 - 16 flere enn i oktober 2015), ble det registrert 2749 varebiler i oktober. I oktober 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2793. Hittil i år er det registrert 27 244 nye varebiler, det er 1487 flere enn i samme periode i 2015. Uten campingbilene er det registrert 25 243 varebiler hittil i år, det er 1410 flere enn i samme periode i fjor.

CO2-utslippet fra nye personbiler i oktober ble 91 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober var 91 g/km, det er 8 g/km lavere enn i oktober 2015. I oktober ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor 98 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 127 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i oktober (endring i forhold til oktober 2015):

  • Alle personbiler 91 g/km (-8 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 98 g/km (-9 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 127 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. oktober (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp også fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i oktober ble 158 g/km, 3 g/km lavere enn i oktober 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 156 g/km, 10 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

29,7 % dieselandel
I oktober hadde 29,7% av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i oktober 2015 var andelen 40,4 %. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 28,8 % av de nyregistrerte personbilene i oktober dieselmotor, mens andelen i 2015 var 39,6 %. 54,7 % av de nye personbilene registrert i oktober hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 28,7 %. I 2015 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 44,0 % og 29,7 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

26,9 prosent personbiler med hybriddrift i oktober
Det ble registrert 3209 nye personbiler med hybriddrift i oktober. Det er 1210 flere (+60,5 %) enn i oktober 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 26,9 % markedsandel i oktober i år, mens markedsandelen i oktober 2015 var 15,1 %. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 25,1 % markedsandel. I samme periode i fjor var den 12,3 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 1765 ladbare hybrider. I oktober 2015 var 945 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i oktober i år eller i oktober i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1861 nye nullutslipp personbiler i oktober
I oktober ble det registrert 1861 nye personbiler med nullutslipp. Det er 184 færre (-9,0 %) enn i oktober 2015. Nullutslippsbilene hadde 15,6 prosent markedsandel blant personbilene i oktober, mens markedsandelen i oktober 2015 var 15,5 %. 4 av de nye registrerte personbilene i oktober var hydrogenbiler, resten var elbiler. Hittil i år er det registrert 19 359 nye nullutslipp personbiler, det er 2411 færre (-11,1 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 486 personbiler med nullutslipp i oktober, det er 260 færre (-34,9 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det bruktimportert 4418 nullutslipp personbiler, det er 470 flere (+11,9 %) enn i samme periode i 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2347 personbiler med nullutslipp i oktober, i oktober 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 2791 nye nullutslipp personbiler. Hittil i år er det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 23 477 personbiler med nullutslipp, det er 2241 færre enn i samme periode i fjor.

56 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 56 nye varebiler med nullutslipp i oktober, 16 flere (+40,0 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det registrert 487 nye varebiler med nullutslipp, det er 75 flere (+18,2 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 10 nullutslippsvarebiler i oktober i år, 1 mer enn i oktober 2015. Hittil i år er det bruktimportert 86 nullutslipp varebiler, mens det i samme periode i fjor ble bruktimportert 27 nullutslipp varebiler.

36,9 % firehjulsdrift
I oktober ble det registrert 4397 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 36,9 %. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 38,7 %. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 38,6 prosent, mens den i samme periode i 2015 var 36,6 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 497 nye lastebiler i oktober, dette er 22 flere (+4,6 %) enn i oktober 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (61 – 3 flere enn i oktober 2015), ble det registrert 436 lastebiler i oktober. I oktober 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 417. Hittil i år er det registrert 5034 lastebiler, det er 510 flere (+11,3 %) enn i samme periode i 2015. Holder vi campingbilene utenom er det registrert 4200 nye lastebiler hittil i år, det er 428 flere (+ 11,3 %) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 64 nye busser i oktober. Dette er 29 flere (+82,9 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det registrert 1257 nye busser, det er 529 flere (+72,7 %) enn i samme periode i 2015.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 230 nye mopeder i oktober, 111 færre (-32,6 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det registrert 5280 nye mopeder, det er 1060 færre (-16,7 %) enn i samme periode i 2015.

I oktober ble det registrert 39 lette motorsykler, det er 27 færre (-40,9 %) enn i oktober i fjor. Hittil i år er det registrert 1542 lette motorsykler, det er 35 færre (-2,2 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 93 nye tunge motorsykler i oktober, 44 færre (-32,1 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det registrert 4526 tunge motorsykler, det er 61 færre (-1,3 %) enn i samme periode i 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 287 nye traktorer i oktober, 9 flere (+3,2 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det registrert 2472 nye traktorer, det er 57 flere (+2,4 %) flere enn i samme periode i 2015.

I oktober ble det registrert 587 nye ATV, dette er 30 flere (+5,4 %) enn i oktober 2015. Hittil i år er det registrert 5067 nye ATV, det er 292 flere (+6,1 %) enn i samme periode i 2015.

Det var 21 registreringsdager i oktober, en dag mindre enn i oktober 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no