logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i oktober

Det ble registrert 12 963 nye personbiler i oktober, det er 70 flere (+0,5 prosent) enn samme måned i fjor. Personbilene med nullutslipp utgjorde 10,8 prosent av de nye personbilene i oktober. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i oktober var 111 g/km.


BMW 5 serie er nummer to på statistikken for antall bruktimporterte personbiler i oktober.

I oktober ble det registrert 12 963 nye personbiler, 70 flere (+0,5 prosent) enn i oktober 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for oktober måned de 10 foregående årene, er årets oktobertall 23,1 prosent høyere (+2 429 biler).

Det ble bruktimportert 2 485 personbiler i oktober. Dette er 96 færre (-3,7 prosent) enn i oktober 2013.

I årets 10 første måneder er det til sammen registrert 120 067 nye personbiler i Norge, en økning på 1 390 biler (+1,2 prosent) i forhold til samme periode i 2013. Totalt er det bruktimportert 21 401 personbiler hittil i år, en nedgang på 5 560 biler (-20,6 prosent) sammenlignet med samme periode i fjor.

Det ble foretatt 41 817 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg) i oktober, det er 847 flere (+2,1 prosent) enn i oktober 2013.
 

Næringsandelen 47,1 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i oktober var 47,1 prosent, mens den i oktober 2013 var 43,1 prosent. Næringsandelen hittil i år er 46,1 prosent, mens den i samme periode i 2013 var 42,5 prosent. Næringsandelen omfatter både biler til næringslivet og biler til privatleasing.
 

2 757 nye varebiler i oktober
Det ble registrert 2 757 nye varebiler i oktober. Det er 165 flere (+6,4 prosent) enn i oktober 2013.

 

CO2-utslippet fra nye personbiler i oktober ble 111 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober var 111 g/km, det er 7 g/km mindre enn i oktober 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye bensindrevne biler ble 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I oktober i 2013 hadde personbilene med bensinmotor 121 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

 

Hittil i år er CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 110 g/km, 15 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For personbilene med bensinmotor er utslippet redusert med 4 g/km til 120 g/km i perioden. Utslippet fra personbilene med dieselmotor er redusert med 2 g/km til 134 g/km.
 

CO2-utslipp for nye personbiler i oktober 2014 (endring i forhold til oktober 2013):

Alle personbiler  110 g/km (-7 g/km)
Bensinbiler         117 g/km (-4 g/km)
Dieselbiler          132 g/km (-2 g/km)
 

CO2-utslipp fra varebiler klasse 2 ble 171 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i oktober ble 171 g/km, 5 g/km lavere enn i oktober 2013.
 

Andelen personbiler med dieselmotor stabiliserer seg rett under 50 prosent
Dieselandelen gikk noe opp sammenlignet med september-tallene, men er fortsatt lavere enn på samme tid i fjor. I oktober hadde 48,2 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i oktober 2013 var andelen 49,4 prosent. Dieselandelen hittil i år er 48,1, mens den i samme periode i 2013 var 52,9 prosent.
 

8,9 prosent personbiler med hybriddrift i oktober
Det ble registrert 1 159 nye personbiler med hybriddrift i oktober. Det er 10 flere (+0,9 prosent) enn i oktober 2013. Personbilene med hybriddrift hadde 8,9 prosent markedsandel i oktober i år, det samme som i oktober 2013.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i oktober i år eller i oktober i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).
 

1 398 nye nullutslippspersonbiler i oktober
I oktober ble det registrert 1 398 nye personbiler med nullutslipp. Det er 473 flere (+51,1 prosent) enn i oktober 2013. Nullutslippsbilene hadde 10,8 prosent markedsandel blant personbilene i oktober 2014, mens markedsandelen i oktober 2013 var 7,2 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i oktober 2014 var elbiler.

Det ble bruktimportert 413 personbiler med nullutslipp i oktober, det er 103 flere (+33,2 prosent) enn i oktober 2013.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1 811 personbiler med nullutslipp i oktober, samme tall for oktober 2013 var 1 235.
 

56 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 56 nye varebiler med nullutslipp i oktober, i oktober 2013 var antallet 7.
Det ble bruktimportert 1 nullutslippsvarebiler i oktober 2014, mot 6 i oktober i fjor.
 

32,7 prosent av personbilene med firehjulsdrift
I oktober ble det registrert 4 238 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 32,7 prosent. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 32,6 prosent. Akkumulert for perioden januar til oktober 2014 er andelen 33,6 prosent.
 

Lastebiler og busser
Det ble registrert 494 nye lastebiler i oktober, dette er 6 færre (-1,2 prosent) enn i oktober 2013. Det ble registrert 80 nye busser i oktober. Dette er 9 færre (-10,1 prosent) enn i oktober 2013.

Det var 23 registreringsdager i oktober i år, samme som i oktober 2013.
 

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn                               avdelingssjef              tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss                 produktsjef                 tlf. 940 00 706
Øyvind Solberg Thorsen          adm. direktør              tlf. 959 26 018
 

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no