logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i oktober

Det ble registrert 8 390 nye personbiler i oktober 2008. Det er 3 256 færre enn i oktober 2007, en nedgang på 28,0 %. Årets oktobertall er 6,5 % lavere enn gjennomsnittet for oktober de 10 foregående årene, og vi må tilbake til 2002 for å finne en oktobermåned med lavere registreringstall.

Nybilregistreringene ned 28 % og bruktimporten ned 41,9 % i oktober.
Det ble registrert 8 390 nye personbiler i oktober 2008. Det er 3 256 færre enn i oktober 2007, en nedgang på 28,0 %. Årets oktobertall er 6,5 % lavere enn gjennomsnittet for oktober de 10 foregående årene, og vi må tilbake til 2002 for å finne en oktobermåned med lavere registreringstall. Akkumulert er det registrert 95 846 nye personbiler hittil i år, noe som er 12,5 prosent etter fjoråret som endte på 129 195.
Bruktimporten viste en enda større nedgang og endte på 1 851 personbiler, ned 1 344 biler (- 41,9 %) sammenlignet med oktober 2007.
Næringsandelen av nye personbiler endte på 37,4 %. Andelen i oktober 2007 var 33,2 %. Akkumulert ligger næringsandelen en del over fjoråret med 36,6 % mot 33,3 % i 2007.

Varebilene ned 33,2 %
Det ble registrert 2 594 nye varebiler i oktober. Det er 1 290 færre (- 33,2 %) enn i oktober 2007.

Ingen endring i gjennomsnittlig CO2-nivå
I oktober var gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler 158 g/km. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 158 g/km og for dieselbiler 159 g/km. Akkumulerte tall til og med oktober er for alle personbiler 158 g/km, for bensinbilene 159 g/km og for dieselbilene 158 g/km.
I oktober 2007 var det gjennomsnittlige CO2-nivået 159 g/km for alle nye personbiler, for bensindrevne personbiler var utslippet 160 g/km og for dieselbilene 159 g/km. Akkumulerte tall var 159 (alle), 161 (bensin) og 158 (diesel).

Dieselandelen fortsetter å synke, og endte på 68,7 % i oktober
I oktober ble det registrert 5 962 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 68,7 %. Dieselandelen i oktober 2007 var 77,0 %. Hittil i år er dieselandelen 72,2 % mot 74,3 % i samme periode i fjor.

Flere velger personbil med firehjulstrekk
I oktober ble det registrert 2 108 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 25,1 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 23,3 %. Akkumulert er 4WD-andelen 23,8 % i år, mens den i 2007 var 21,8 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 527 nye lastebiler i oktober 2008, 49 biler færre (- 8,5 %) enn i oktober 2007.
Det ble registrert 72 nye busser i oktober. Det er 7 færre (- 8,9 %) enn i oktober 2007.


Det var 23 registreringsdager i oktober 2008, like mange som i oktober 2007.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 414 32 868
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 959 26 018

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no