logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i oktober

Nybilregistreringene bremset opp i oktober. Den første uken lå nybilregistreringene godt foran fjoråret, men etter at statsbudsjettet for 2007 og forslaget til nye bilavgifter ble kjent, har de daglige registreringene falt merkbart sammenlignet med oktober 2005.

Totalt ble det registrert 8 673 nye personbiler i oktober 2006. Det er 211 færre enn i oktober 2005, en nedgang på 2,4 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for oktober måned de 10 foregående årene, er tallet for oktober 2006 6,1 % lavere.

Hittil i år er det registrert 89 387 nye personbiler, en nedgang på 1,5 % sammenlignet med fjoråret.

De næringseide personbilene utgjorde i oktober 34,1 % av de nye personbilene. Andelen næringseide personbiler i oktober 2005 var 35,7 %. Akkumulert næringsandel pr. oktober 2006 er 37,8 %.

Avgiftsendringene påvirker nybilregistreringene allerede i oktober
På tross av at totaltallet for oktober er lavere enn i fjor, ser vi at enkelte bilmodeller øker kraftig. Det er særlig bilmodeller som ser ut til å få en betydelig avgiftsøkning i 2007, som øker sine andeler.

Dieselandelen går ned, men er fortsatt høy: 48,3 % valgte diesel i oktober
Andelen nye dieseldrevne personbiler endte på 48,3 % i oktober. Til sammenligning var dieselandelen i samme måned i 2005 45,0 % og i oktober 2004 bare 32,5 %.

I perioden januar-oktober i år valgte 49,4 % av nybilkjøperne dieselmotor i sin nye personbil, en liten nedgang i forhold til perioden januar-september da andelen var 49,5 %. For perioden januar-oktober i 2005 var andelen 37,0 %, mens i perioden januar-september 2005 var andelen 36,1 %.

Mer enn hver fjerde nybilkjøper vil ha firehjulstrekk
I oktober ble det registrert 2 344 nye biler med firehjulstrekk, en andel på 27,0 %. Andelen i oktober i fjor var 21,1 %. Akkumulerte tall viser at 4WD-andelen pr. oktober 2006 er 26,0 %.

Bruktimporten i oktober 2 % lavere enn i fjor
Det ble registrert 2 588 bruktimporterte personbiler i oktober 2006, en nedgang på 54 biler eller 2,0 % i forhold til oktober året før.

15 % flere varebiler enn i oktober 2005
Det ble registrert 3 301 nye varebiler i oktober 2006 mot 2 878 i oktober 2005, en økning på 14,7 %.

Det ble registrert 500 nye lastebiler i oktober 2006, en økning på 18 biler (3,7 %) sammenlignet med oktober i fjor.

Det ble registrert 53 nye busser i oktober. Det er 30 færre (- 36,1 %) enn i oktober 2005.


Det var én registreringsdag mer i oktober 2006 enn i oktober 2005, (22 mot 21 dager).

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no