logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i november

I november ble det registrert 13 194 nye personbiler, 594 flere (+4,7 %) enn i november 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i november var 88 g/km.

Fra andreplass på statistikken i oktober til førsteplass i november - BMW i3 ble mest solgte modell med 1014 registreringer.

I november ble det registrert 13 194 nye personbiler, dette er 594 flere (+4,7 prosent) enn i november 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for november måned de 10 foregående årene, er årets november tall 22,0 prosent høyere (+2 378 biler). Hittil i år er det registrert 141 001 nye personbiler, det er 3 393 flere (+2,5 prosent) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 1 305 personbiler i november. Dette er 233 færre (-15,1 prosent) enn i november 2015.  Hittil i år er det registrert 15 182 bruktimporterte personbiler, det er 5 338 færre (-26,0 prosent) enn i samme periode i 2015.

I november ble det foretatt 39 721 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 2 246 flere (+6,0 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det foretatt 429 730 eierskifter av personbiler, det er 2 701 færre (-0,6 prosent) enn i samme periode i 2015.

Næringsandelen 49,5 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i november var 49,5 prosent, det er 8,5 prosent høyere enn i november 2015. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 47,2 prosent, 5,4 prosent høyere enn for samme periode i 2015.
Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

3 432 nye varebiler i november
Det ble registrert 3 432 nye varebiler i november. Det er 400 flere (+13,2 prosent) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (53 stk. - 16 flere enn i november 2015), ble det registrert 3 379 varebiler i november. I november 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2 995. Hittil i år er det registrert 30 676 nye varebiler, det er 1 887 flere enn i samme periode i 2015. Uten campingbilene er det registrert 28 622 varebiler hittil i år, det er 1 794 flere enn i samme periode i fjor.

CO2-utslippet fra nye personbiler i november ble 88 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november var 88 g/km, det er 11 g/km lavere enn i november 2015. I november ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 100 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 128 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i november (endring i forhold til november 2015):

  • Alle personbiler 88 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 100 g/km (-6 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. november (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

Økt CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i november ble 159 g/km, 5 g/km høyere enn i november 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 156 g/km, 9 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

29,5 prosent dieselandel
I november hadde 29,5prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i november 2015 var andelen 40,5 prosent. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 28,7 prosent av de nyregistrerte personbilene i november dieselmotor, mens andelen i 2015 var 39,6 prosent. 51,0 prosent av de nye personbilene registrert i november hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 27,7 prosent. I 2015 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 43,6 prosent og 28,7 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

24,1 prosent personbiler med hybriddrift i november
Det ble registrert 3 181 nye personbiler med hybriddrift i november. Det er 1 224 flere (+62,5 prosent) enn i november 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 24,1 prosent markedsandel i november i år, mens markedsandelen i november 2015 var 15,5 prosent. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 25,1 prosent markedsandel. I samme periode i fjor var den 12,6 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 1 730 ladbare hybrider. I november 2015 var 1 062 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i november i år eller i november i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

2 567 nye nullutslipp personbiler i november
I november ble det registrert 2 567 nye personbiler med nullutslipp. Det er 527 flere (+25,8 prosent) enn i november 2015. Nullutslippsbilene hadde 19,4 prosent markedsandel blant personbilene i november, mens markedsandelen i november 2015 var 16,2 prosent. 3 av de nye registrerte personbilene i november var hydrogenbiler, resten var elbiler. Hittil i år er det registrert 21 926 nye nullutslipp personbiler, det er 1 884 færre (-8,0 prosent) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 502 personbiler med nullutslipp i november, det er 159 færre (-24,1 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det bruktimportert 4 920 nullutslipp personbiler, det er 311 flere (+6,7 prosent) enn i samme periode i 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 3 069 personbiler med nullutslipp i november, i november 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 2 701 nye nullutslipp personbiler.
Hittil i år er det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 26 846 personbiler med nullutslipp, det er 1 573 færre enn i samme periode i fjor.

59 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 59 nye varebiler med nullutslipp i november, 108 færre (+64,7 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det registrert 546 nye varebiler med nullutslipp, det er 33 færre (-5,7 prosent) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 8 nullutslippsvarebiler i november i år, samme som i november 2015. Hittil i år er det bruktimportert 94 nullutslipp varebiler, mens det i samme periode i fjor ble bruktimportert 35 nullutslipp varebiler.

38,4 prosent firehjulsdrift
I november ble det registrert 5 070 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 38,4 prosent. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 41,5 prosent. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 38,6 prosent, mens den i samme periode i 2015 var 37,0 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 463 nye lastebiler i november, dette er 57 flere (+14,0 prosent) enn i november 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (29 stk. – 11 flere enn i november 2015), ble det registrert 434 lastebiler i november. I november 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 388. Hittil i år er det registrert 5 497 lastebiler, det er 567 flere (+11,35 prosent) enn i samme periode i 2015. Holder vi campingbilene utenom er det registrert 4 634 nye lastebiler hittil i år, det er 474 flere (+ 11,4 prosent) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 31 nye busser i november. Dette er 17 færre (-35,4 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det registrert 1 288 nye busser, det er 512 flere (+66,0 prosent) enn i samme periode i 2015.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 92 nye mopeder i november, 90 færre (-49,5 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det registrert 5 372 nye mopeder, det er 1 150 færre (-17,6 prosent) enn i samme periode i 2015.

I november ble det registrert 25 lette motorsykler, det er 3 flere (+13,6 prosent) enn i november i fjor. Hittil i år er det registrert 1 567 lette motorsykler, det er 32 færre (-2,0 prosent) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 62 nye tunge motorsykler i november, 4 flere (+6,9 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det registrert 4 588 tunge motorsykler, det er 571 færre (-1,2 prosent) enn i samme periode i 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 256 nye traktorer i november, 4 færre (-1,5 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det registrert 2 728 nye traktorer, det er 53 flere (+2,0 prosent) flere enn i samme periode i 2015.

I november ble det registrert 501 nye ATV, dette er 131 flere (+35,4 prosent) enn i november 2015. Hittil i år er det registrert 5 568 nye ATV, det er 423 flere (+8,2 prosent) enn i samme periode i 2015.

Det var 22 registreringsdager i november, en dag mer enn i november 2015.​

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no