logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i november

Personbilsalget har nå stabilisert seg på et nivå som ligger godt over salgstallene for høsten 2008. I november 2009 ble det registrert 9600 nye personbiler, det er 2648 flere biler enn i samme måned i 2008 og en økning på 38,1 %.


Fiat 500 har suksess og er nå solgt i 524 eksemplar hittil i år. Flere enn annenhver Fiat som selges i Norge er en 500.

Personbilsalget har nå stabilisert seg på et nivå som ligger godt over salgstallene for høsten 2008. I november 2009 ble det registrert 9600 nye personbiler, det er 2648 flere biler enn i samme måned i 2008 og en økning på 38,1 %. Årets novembertall ligger 13,8 prosent over gjennomsnittet for denne måneden i de ti foregående årene.

Stabil bruktimport
Bruktimporten er stabil sammenlignet med oktober, men ligger høyt over tallene for november 2008. Det ble importert 2442 bruktbiler i november. Dette er 1295 (+112,9 %) flere biler enn i november 2008.

Næringsandelen ble 37,7 % i november. Næringsandelen i november 2008 var 37,6 %. Til og med november var næringsandelen 40,6 %, 4,0 prosentpoeng høyere enn for samme periode i 2008.

Fortsatt svakt varebilsalg
Varebilsalget har stabilisert seg og er nærmest identisk med forrige måneds tall og følger ikke den positive utviklingen i personbilsalget. Det ble registrert 2106 nye varebiler i november. Det er 237 (-10,1 %) færre enn i samme måned i 2008. For perioden januar til november er det registrert 20 945 nye varebiler, dette er 11 294 (-35 %) færre enn for samme periode i 2008.

CO2-utslippet fra nye personbiler ble 148 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i november er 148 g/km. For bensindrevne biler er utslippet 144 g/km, mens det for dieseldrevne biler er 150 g/km. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler registrert i november 2008 var 159 g/km for bensinbiler, 160 g/km for dieselbiler og 160 g/km samlet.
Akkumulert tall for CO2-utslippet per november 2009:

Alle personbiler 150 g/kmBensinbiler 147 g/kmDieselbiler 151 g/km

Høy dieselandel
Dieselandelen av nye personbiler var 76,3 % i november. I samme måned i 2008 var dieselandelen 72,4 %. Til og med november i år er dieselandelen 71,7 %, det er en nedgang på 0,5 % i forhold samme periode i 2008.

29,8 % firehjulsdrift
Det ble registrert 2862 biler med firehjulsdrift i november. Det er 29,8 % av personbilsalget. I samme måned i 2008 var andelen firehjulsdrift 28,7 %. I perioden januar-november 2009 hadde 24,8 % av alle nye personbiler firehjulsdrift, mens andelen i samme periode i 2008 var 24,1 %.

Fortsatt lavt lastebilsalg
Det ble registrert 217 nye lastebiler i november 2009, en nedgang på 233 biler (- 51,8 %) sammenlignet med samme måned i 2008.
Det ble registrert 53 nye busser i november. Det er 12 flere enn i fjor (+ 29,3 %).

Det var 21 registreringsdager i november i år, en dag mer enn i november i fjor.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 414 32 868
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 940 007 06
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 959 26 018

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no