logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i november

Det ble registrert 6 952 nye personbiler i november 2008. Det er 3 501 færre enn i november 2007, en nedgang på 33,5 %. Årets novembertall er 19,4 % lavere enn gjennomsnittet for november de 10 foregående årene.

6 952 nye personbiler i november. Ned 33,5 % i forhold til 2007.
Det ble registrert 6 952 nye personbiler i november 2008. Det er 3 501 færre enn i november 2007, en nedgang på 33,5 %. Årets novembertall er 19,4 % lavere enn gjennomsnittet for november de 10 foregående årene. Vi må tilbake til 2002 for å finne lavere tall på førstegangsregistreringene i november da det ble registrert 6 791 nye personbiler i Norge.
En av årsakene nedgangen er at det var 20 registreringsdager i november i år, to færre enn i 2007. Det utgjør om lag 10 %.
Akkumulert er det registrert 102 798 nye personbiler hittil i år, noe som er 14,3 % lavere enn i 2007, da totaltallet pr 30. november var 119 973.

Bruktimporten kraftig redusert
Bruktimporten fortsetter å falle, og endte i november på 1 147 personbiler, ned 1 810 biler (- 61,2 %) sammenlignet med november 2007.

Næringsandelen fortsetter å øke
Næringsandelen av nye personbiler endte på 37,6 %. Andelen i november 2007 var 33,2 %. Akkumulert ligger næringsandelen over fjoråret med 36,6 % mot 33,3 % i 2007.

Varebilene ned 43 %
Det ble registrert 2 343 nye varebiler i november. Det er 1 769 færre (- 43,0 %) enn i november 2007.

Stabilt gjennomsnittlig CO2-nivå for nye personbiler
I november var gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler 160 g/km. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 159 g/km og for dieselbiler 160 g/km. Akkumulerte tall til og med november er for alle personbiler 158 g/km, for bensinbilene 159 g/km og for dieselbilene 158 g/km.

I november 2007 var det gjennomsnittlige CO2-nivået 160 g/km for alle nye personbiler, for bensindrevne personbiler var utslippet 161 g/km og for dieselbilene 159 g/km. Akkumulerte tall var 159 (alle), 161 (bensin) og 158 (diesel).

CO2-utslipp fra nye varebiler
De førstegangsregistrerte varebilene i november hadde et gjennomsnittlig CO2-nivå på 200 g/km. Det er en nedgang på 6 g/km CO2 fra samme måned i fjor. Akkumulert i 2008 er gjennomsnittsutslippet fra de nye varebilene 203 g/km CO2, i peroden januar-november 2007 var det 204 g/km CO2.

Dieselandelen ble 72,4 % i november
I november ble det registrert 5 033 nye dieseldrevne personbiler, en andel på 72,4 %. I samme måned i 2007 var dieselandelen 73,5 %. Hittil i år er dieselandelen 72,2 % mot 74,2 % i 2007.

Flere velger personbil med firehjulstrekk
4WD-andelen i november ble 28,7 %. Det er en vesentlig økning fra november 2007 da 4WD-andelen var 24,2 %. Antallet ble 1 994 nye biler med firehjulstrekk, mot 2 526 i november i fjor.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 450 nye lastebiler i november 2008, 86 biler færre (- 16,0 %) enn i november 2007.
Det ble registrert 41 nye busser i november. Det er 74 færre (- 64,3 %) enn i november 2007.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 414 32 868
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 959 26 018

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no