logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i november

Personbiler opp 19,5 %. Bruktimport opp 22,5 %. Lastebiler opp 7,0 % og busser opp 109,1 %. Varebiler ned 4,3 % i november.

Sterkt vekst i salget i november
Personbiler opp 19,5 %. Bruktimport opp 22,5 %. Lastebiler opp 7,0 % og busser opp 109,1 %. Varebiler ned 4,3 % i november.
Det ble registrert 10 453 nye personbiler i november, en økning på 1 709 biler eller + 19,5 % sammenlignet med november 2006. Med unntak av november 2004, da det ble registrert 10 455 personbiler, må vi helt tilbake til toppåret 1985 for å finne et høyere registreringstall (15 157).
Sammenlignet med gjennomsnittet for november måned de 10 foregående årene (8 565 personbiler) var årets personbilregisteringer 22,0 % høyere.
Bruktimporten endte på 2 957 personbiler, en økning på 544 biler (+ 22,5 %) i forhold til november 2006.
Næringsandelen av nye personbiler ble 33,2 %. I november 2006 var næringsandelen 34,0 %.

73,5 % nye personbiler med dieselmotor.
Andelen dieseldrevne nye personbiler var 73,5 % i november. I samme måned i 2006 var dieselandelen 46,6 %. Akkumulert dieselandel pr 30. november 2007 var 74,2 %. På samme tid i fjor var samlet diesalandel 49,2 %.

Nesten hver fjerde personbil med firehjulstrekk
I november ble det registrert 2 526 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 24,2 %. Det er vesentlig lavere enn i 2006, da 4WD-andelen var på hele 37,4 %.
Hittil i år har 22,0 % av alle nyregistrerte personbiler drift på alle fire hjul. Det er en nedgang fra fjoråret da mer enn hver fjerde nye personbil hadde firehjulsdrift (27,0 %).

Gjennomsnittlig CO2-nivå stabiliserer seg på ca 160 g/km
Også i november hadde de nye dieseldrevne personbilene et gjennomsnittlig CO2 -utslipp på 159 g/km. Nye bensindrevne personbiler havnet i gjennomsnitt på 161 g/km CO2.
Den langsiktige trenden med at forskjellene mellom bensin- og dieselbiler jevnes ut, ble ytterligere styrket i november. Hittil i år har bensinbilene et gjennomsnittsutslipp på 161 g/km CO2, og dieselbilene 158 g/km. For alle personbiler er gjennomsnittlig CO2-utslipp 159 g/km.
Til sammenligning var gjennomsnittlig CO2-utslipp for samtlige nye personbiler 182 g/km i november 2006.

Varebiler ned, men lastebiler og busser opp
Det ble registrert hele 4 112 nye varebiler i november 2007. Det er riktignok 185 færre (- 4,3 %) enn i november 2006, men likevel et meget høyt tall.
536 nye lastebiler og 115 nye busser ble registrert i november. Det innebærer en økning på henholdsvis 35 lastebiler (+ 7,0 %) og 60 busser (+ 109,1 %) sammenlignet med samme måned i fjor.

Det var like mange registreringsdager i november 2007 som i november 2006, totalt 22 dager.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no