logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i november

Totalt ble det registrert 8 744 nye personbiler i november 2006. Det er 436 færre enn i november 2005, en nedgang på 4,7 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for november måned de 10 foregående årene, er tallet for november 2006 1,0 % høyere. Hittil i år er det registrert 98 131 nye personbiler, en nedgang på 1,8 % sammenlignet med fjoråret.

De næringseide personbilene utgjorde i november 34,0 % av de nye personbilene. Andelen næringseide personbiler i november 2005 var 34,1 %. Akkumulert næringsandel pr. november 2006 er 37,5 %.

Avgiftsendringene fortsetter å påvirke nybilregistreringene
Mange bilimportører forteller om stor kontraktsinngang. På registreringsstatistikken er ikke utslagene så kraftige, men det er interessant å merke at enkelte bilmodeller har en betydelig økt andel i forhold til årets ni første måneder. Det er særlig enkelte bensinbilmodeller og store dieselbiler som har økt sine markedsandeler i oktober og november.

Dieselandelen synker litt men 4WD-andelen øker kraftig
Andelen nye dieseldrevne personbiler endte på 46,6 % i november. Til sammenligning var dieselandelen i samme måned i 2005 38,2 % og i november 2004 bare 27,7 %.

I perioden januar-november i år valgte 49,2 % av nybilkjøperne dieselmotor i sin nye personbil, en liten nedgang i forhold til perioden januar-oktober da andelen var 49,4 %. For perioden januar-november i 2005 var andelen 38,2 %, mens i perioden januar-oktober 2005 var andelen 37,0 %.

Rekordhøy 4WD-andel: Mer enn hver tredje valgte 4WD
I november ble det registrert 3 267 nye biler med firehjulstrekk, en andel på hele 37,4 %. Andelen i november i fjor var 23,1 %. Akkumulerte tall viser at 4WD-andelen pr. november 2006 er 27,0 %.

Bruktimporten i november 5 % lavere enn i fjor
Det ble registrert 2 413 bruktimporterte personbiler i november 2006, en nedgang på 138 biler eller
5,4 % i forhold til november året før.

Rekordhøyt varebilsalg: Nesten 4300 nye varebiler i november
Det ble registrert 4 297 nye varebiler i november 2006 mot 3 207 i november 2005, en økning
på 34,0 %.

Det ble registrert 501 nye lastebiler i november 2006, en nedgang på 95 biler (-15,9 %) sammenlignet med november i fjor.

Det ble registrert 55 nye busser i november. Det er 62 færre (- 53,0 %) enn i november 2005.

Det var like mange registreringsdager i november 2006 som i november 2005, (22 dager).

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no