logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mars

I mars 2018 ble det registrert 14 401 nye personbiler, 1003 flere (+7,5 %) enn i mars 2017. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) hadde 37,3 % av registreringene i personbilmarkedet. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var 63 g/km, 22 g/km lavere enn i mars 2017.

Nissan Leaf ble vinneren på personbilstatistikken i mars med 2172 nyregistreringer og 15,1 % markedsandel.

I mars ble det registrer 14 401 nye personbiler. Her er hovedtallene for mars 2018:

  Personbiler

Antall
mars 2018

Differanse
mars 2017

  Nye

14 401

+ 7,5 %

  Bruktimporterte

1 446

- 19,5 %

  Eierskifter (bruktbilsalg)

37 470 - 9,7 %

56,9 prosent av personbilene ble registrert på firma (næringsandel)
I mars 2018 var næringsandelen 47,3 prosent, i mars 2017 var den 50,4 prosent. Næringsandelen av personbilsalget inkluderer privatleasing.

3064 nye varebiler i mars

  Varebiler/campingbiler

Antall
mars 2018

Differanse
mars 2017

  Nye varebiler totalt

3 064

-12 ,9 %

  Nye campingbiler

313 - 8,0 %

  Nye varebiler u/campingbiler

2 862 - 14,4 %

CO2-utslipp for nye personbiler i mars
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars var 63 g/km, det er 22 g/km lavere enn i mars 2017.

  Personbiler

CO2-utslipp
mars 2018

Differanse
mars 2017

  Alle personbiler

63 g/km

(- 22 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

92 g/km

(- 7 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

127 g/km

(+ 1 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mars ble 149 g/km, 4 g/km lavere enn i mars 2017.

Dieselandelen er synkerfortsatt
I mars 2018 hadde 16,0 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i mars 2017 hadde 24,6 prosent av de nye personbilene bare dieselmotor. 20,0 prosent av de nye personbilene registrert i mars hadde bare bensinmotor, mens andelen i 2017 var 26,4 prosent.

26,7 prosent personbiler med hybriddrift i mars
Det ble registrert 3851 nye personbiler med hybriddrift i mars. Det er 122 flere (+3,3 %) enn i mars 2017. Personbilene med hybriddrift hadde 26,7 prosent markedsandel i mars 2018, mens markedsandelen i mars 2017 var 27,8 prosent

I mars var 2672 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare, det er 838 flere (+45,7 %) enn i mars 2017.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift i mars 2018.

37,3 prosent nye nullutslippsbiler i mars
I mars ble det registrert 5366 nye personbiler med nullutslipp. Det er 2532 flere (+89,3 %) enn i mars 2017. Nullutslippsbilenes markedsandel i mars 2018 var 37,3 prosent, markedsandelen i mars 2017 var 21,2 prosent. 4 av de nye registrerte nullutslipp personbilene i mars var hydrogenbiler, resten var elbiler.

Høy bruktimport av elbiler
Det ble bruktimportert 831 personbiler med nullutslipp i mars, det er 257 flere (+44,8 %) enn i mars 2017.

Tilfanget av førstegangsregistrerte nullutslipp personbiler (nye og bruktimporterte personbiler) var 6197 i mars, antallet i mars 2017 var 3405.

157 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 157 nye varebiler med nullutslipp i mars, 55 flere (+53,9 %) enn i mars 2017.

Det ble bruktimportert 11 nullutslippsvarebiler i mars, 1 flere enn i mars 2017.

44 prosent nye personbiler med firehjulsdrift
I mars ble det registrert 6337 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 44,0 prosent. I samme måned i 2017 var firehjulsdriftandelen 40,5 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 556 nye lastebiler i mars, dette er 37 færre (-6,2 %) en i mars 2017. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (163 stk. - 65 flere enn i mars 2017), ble det registrert 393 nye lastebiler i mars, 102 færre enn i mars 2017.

Det ble registrert 42 nye busser i mars. Dette er 121 færre (-74,2 %) enn i mars 2017.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 186 nye mopeder i mars, 287 færre (-60,7 %) enn i mars 2017.

I mars ble det registrert 190 lette motorsykler, det er 29 flere (+18,0 %) enn i mars 2017.

Det ble registrert 443 nye tunge motorsykler i mars, 164 færre (-27,0 %) enn i mars 2017.

Traktorer, snøskutere og ATV
Det ble registrert 200 nye traktorer i mars, 84 færre (-29,6 %) enn i mars 2017.

Det ble registrert 719 snøskutere (beltemotorsykler) i mars, det er 90 flere (+14,3 %) enn i mars 2017.

I mars ble det registrert 325 nye ATV, dette er 147 færre (-31,1 %) enn i mars 2017.

Det var 20 registreringsdager i mars 2018, 3 færre enn i mars 2017.

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskonsulent Tlf.: 450 30 178 E-post: sw@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no