logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mars

I mars ble det registrert 13 398 nye personbiler, 477 færre (-3,4 prosent) enn i mars 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var 85 g/km.

Scania har førsteplass på registreringsstatistikken for lastebiler i mars og har registrert 481 nye lastebiler hittil i år.

I mars ble det registrert 13 398 nye personbiler, 477 færre (-3,4 prosent) enn i mars 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var 85 g/km.

I mars ble det registrert 3 398 nye personbiler, dette er 477 færre (-3,4 %) enn i mars 2016. Sammenlignet med gjennomsnittet for mars måned de 10 foregående årene, er årets marstall 13,1 prosent høyere (+1554 biler). Hittil i år er det registrert 38 241 nye personbiler, det er 1153 flere (+3,1 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble bruktimportert 1797 personbiler i mars. Dette er 544 flere (+43,4 prosent) enn i mars 2016.  Hittil i år er det registrert 4778 bruktimporterte personbiler, det er 1073 flere (+29,0 %) enn i samme periode i 2016.

I mars ble det foretatt 41 490 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 5354 flere (+14,8 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det foretatt 112 887 eierskifter av personbiler, det er 7850 flere (+7,5 %) enn i de tre første månedene i 2016.

Næringsandelen 50,4 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i mars var 50,4 prosent, det er 6,5 prosent høyere enn i mars 2016. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 52,1 prosent, 9,4 prosent høyere enn for samme periode i 2016.
Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

3518 nye varebiler i mars
Det ble registrert 3518 nye varebiler i mars. Det er 740 flere (+26,6 %) enn i samme måned i 2016. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (187 stk. – 4 færre enn i mars 2016), ble det registrert 3331 varebiler i mars. I mars 2016 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2587. Hittil i år er det registrert 7998 nye varebiler, det er 845 flere (+11,8 %) enn i samme periode i 2016. Uten campingbilene er det registrert 7705 varebiler hittil i år, det er 851 flere enn i samme periode i fjor.

CO2-utslippet fra nye personbiler i mars ble 85 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars var 85 g/km, det er 3 g/km lavere enn i mars 2016. I mars ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 99 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 126 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i mars (endring i forhold til mars 2016):

  • Alle personbiler 85 g/km (-3 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (+3 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 126 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. mars (endring i forhold til samme periode i 2016):

  • Alle personbiler 86 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 96 g/km (-4 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 123 g/km (-6 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mars ble 153 g/km, 3 g/km lavere enn i mars 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 150 g/km, 3 g/km lavere enn i samme periode i 2016.

25,9 prosent dieselandel
I mars hadde 25,9 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i mars 2016 var andelen 30,1 prosent. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 24,6 prosent av de nyregistrerte personbilene i mars dieselmotor, mens andelen i 2016 var 29,6 prosent. 53,0 prosent av de nye personbilene registrert i mars hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 26,5 prosent. I 2016 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 51,2 prosent og 27,3 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

27,8 prosent personbiler med hybriddrift i mars
Det ble registrert 3727 nye personbiler med hybriddrift i mars. Det er 340 flere (+10,0 %) enn i mars 2016. Personbilene med hybriddrift hadde 27,8 prosent markedsandel i mars i år, mens markedsandelen i mars 2016 var 24,4 prosent. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 31,2 prosent markedsandel. I samme periode i fjor var den 22,0 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 1834 ladbare hybrider. I mars 2016 var 2042 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i mars i år eller i mars i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

2834 nye nullutslipp personbiler i mars
I mars ble det registrert 2834 nye personbiler med nullutslipp. Det er 237 flere (+9,1 %) enn i mars 2016. Nullutslippsbilene hadde 21,1 prosent markedsandel blant personbilene i mars, i mars 2016 var markedsandelen 18,7 prosent. 3 av de nye registrerte personbilene i mars var hydrogenbiler, resten var elbiler. Hittil i år er det registrert 6993 nye nullutslipp personbiler, det er 563 flere (+8,8 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble bruktimportert 574 personbiler med nullutslipp i mars, det er 109 flere (+23,4 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det bruktimportert 1571 nullutslipp personbiler, det er 331 flere (+26,7 %) enn i samme periode i 2016.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 3408 personbiler med nullutslipp i mars, i mars 2016 ble det totalt førstegangsregistrert 3062 nye nullutslipp personbiler.

Hittil i år er det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 8564 personbiler med nullutslipp, det er 894 flere enn i samme periode i fjor.

102 nye varebiler klasse 2 med nullutslipp
Det ble registrert 102 nye varebiler klasse 2 med nullutslipp i mars, 37 flere (+56,9 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det registrert 188 nye varebiler klasse 2 med nullutslipp, det er 9 flere (+5,0 %) enn i samme periode i 2016.
Det ble bruktimportert 10 nullutslippsvarebiler i mars i år, 8 flere (+400 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det bruktimportert 31 nullutslipp varebiler, det er 18 flere (+138,5 %) enn i samme periode i fjor.

40,5 prosent firehjulsdrift
I mars ble det registrert 5421 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 40,5 prosent. I samme måned i 2016 var firehjulsdriftandelen 37,6 prosent. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 39,4 prosent, mens den i samme periode i 2016 var 39,7 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 593 nye lastebiler i mars, dette er 158 flere (+36,3 %) enn i mars 2016. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (98 stk. – 38 flere enn i mars 2016), ble det registrert 495 lastebiler i mars. I mars 2016 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 375. Hittil i år er det registrert 1459 lastebiler, det er 212 flere (+17,0 prosent) enn i samme periode i 2016. Holder vi campingbilene utenom er det registrert 1297 nye lastebiler hittil i år, det er 171 flere (+15,2 %) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 163 nye busser i mars. Dette er 103 flere (+171,7 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det registrert 272 nye busser, det er 116 flere (+174,4 %) enn i samme periode i 2016.

Mopeder og motorsykler
Det ble førstegangsregistrert 473 nye mopeder i mars, 27 flere (+6,1 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det registrert 774 nye mopeder, det er 28 færre (-3,5 %) enn i samme periode i 2016.

I mars ble det registrert 161 lette motorsykler, det er 26 færre (-13,9 %) enn i mars i fjor. Hittil i år er det registrert 272 lette motorsykler, det er 21 flere (+8,4 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble registrert 607 nye tunge motorsykler i mars, 110 flere (+22,1 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det registrert 862 tunge motorsykler, det er 136 flere (+ 18,7 %) enn i samme periode i 2016.

Traktorer, snøskutere og ATV
Det ble registrert 284 nye traktorer i mars, 23 flere (+8,8 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det registrert 681 nye traktorer, det er 87 færre (-11,3 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble registrert 629 snøskutere (Beltemotorsykler) i mars, det er 222 færre (-26,1 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det registrert 2355 snøskutere, det er 494 færre (-17,3 %) enn i samme periode i fjor.

I mars ble det registrert 472 nye ATV, dette er 143 flere (+43,5 %) enn i mars 2016. Hittil i år er det registrert 1158 nye ATV, det er 140 flere (+13,8 %) sammenlignet med samme periode i 2016.

Det var 23 registreringsdager i mars i år, 3 dager flere enn i mars 2016.

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Karin Evensen Paulsrud Markedskoordinator Tlf.: 414 57 976 E-post: kep@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no