logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mars

I mars ble det registrert 13 875 nye personbiler, det er 284 færre (-2,0 %) enn i mars 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var 88 g/km, det er 5 g/km lavere enn i mars 2015.


Det er bare fire elektriske varebiler på markedet og Nissan e-NV200 er mest solgt og rommeligst.

I mars ble det registrert 13 875 nye personbiler, dette er 284 færre (-2,0 %) enn i mars 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for mars måned de 10 foregående årene, er årets marstall 21,3 % høyere (+2437 biler).

Det ble bruktimportert 1253 personbiler i mars. Dette er 803 færre (-39,1 %) enn i mars 2015.

I mars ble det foretatt 36 172 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 5255 færre (-12,7 %) enn i mars 2015.

Næringsandelen 43,8 %
Næringsandelen av personbilsalget i mars var 43,8 %, det er 2,1 % høyere enn i mars 2015.

2778 nye varebiler i mars
Det ble registrert 2778 nye varebiler i mars. Det er 92 færre (-3,2 %) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (191 – 4 flere enn i mars 2015), ble det registrert 2587 varebiler i mars. I mars 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2683.

CO2-utslippet fra nye personbiler i mars ble 88 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars var 88 g/km, det er 5 g/km mindre enn i mars 2015. I mars ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 117 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin plug-in hybrider) personbiler ble 131 g/km. I mars 2015 hadde de bensindrevne personbilene 117 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 132 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i mars (endring i forhold til mars 2015):

  • Alle personbiler 88 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 117 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 131 g/km (-1 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 96 g/km (-17 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. mars (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 101 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-3 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mars ble 156 g/km, 13 g/km lavere enn i mars 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for de tre første månedene i år er 152 g/km, mens det i samme periode i 2015 var 170 g/km.

34,2 % dieselandel
I mars hadde 30,1 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i mars 2015 var andelen 41,6 %. Trekker vi i fra bensin- og dieselhybrider, hadde 27,3 % av de nyregistrerte personbilene i mars bensinmotor, mens 29,5 hadde dieselmotor.

24,5 prosent personbiler med hybriddrift i mars
Det ble registrert 3396 nye personbiler med hybriddrift i mars. Det er 1993 flere (+142,1 %) enn i mars 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 24,5 prosent markedsandel i mars i år, mens markedsandelen i mars 2015 var 9,9 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 2051 ladbare hybrider. I mars 2015 var 361 av personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i mars i år eller i mars i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

2597 nye nullutslipp personbiler i mars
I mars ble det registrert 2597 nye personbiler med nullutslipp. Det er 794 færre (-23,4 %) enn i mars 2015. Nullutslippsbilene hadde 18,7 prosent markedsandel blant personbilene i mars, mens markedsandelen i mars 2015 var 23,9 %. Av nullutslippsbilene som ble registrert i mars var det 2 hydrogenbiler, resten er elbiler.

Det ble bruktimportert 465 personbiler med nullutslipp i mars, det er 145 flere (+45,3 %) enn i mars 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 3062 personbiler med nullutslipp i mars, i mars 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 3711 nye nullutslipp personbiler.

68 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 68 nye varebiler med nullutslipp i mars, i mars 2015 var antallet 73.

Det ble bruktimportert 4 nullutslippsvarebiler i mars i år og 1 i mars 2015.

37,6 % firehjulsdrift
I mars ble det registrert 5212 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 37,6 %. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 37,8 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 435 nye lastebiler i mars, dette er det samme som i mars 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (60 – 5 færre enn i mars 2015), ble det registrert 375 lastebiler i mars. I mars 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 370.

Det ble registrert 60 nye busser i mars. Dette er 11 færre (-15,5 %) enn i mars 2015.

Det var 20 registreringsdager i mars, det er 2 færre enn i mars 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn                   avdelingssjef              tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss     produktsjef                 tlf. 940 007 06

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no