logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mars

7601 nye personbiler i mars. Ned 20 % i forhold til 2008.
Litt svakere nedgang i mars enn i årets to første måneder. CO2-nivået stabilt på 154 g/km.(1.4.2009)

7601 nye personbiler i mars. Ned 20 % i forhold til 2008
I mars 2009 ble det registrert 7601 nye personbiler, noe som er en nedgang på 20,0 % (- 1905 biler) sammenlignet med samme måned i fjor. Sammenlignet med gjennomsnittet for mars måned de 10 foregående årene, er tallet for årets marsmåned 17,1 % lavere. Det var fire flere registreringsdager i mars i år enn i fjor på grunn av påsken. Det utgjør om lag 18 %.

Hittil i år viser personbiltallene en nedgang på 35,8 %, altså en forbedring fra februar i år da den akkumulerte nedgangen for årets to første måneder var på 43,1 %.

Bruktimporten ble 1632 personbiler, ned 638 biler (- 28,1 %) i forhold til mars 2008.
Næringsandelen av nye personbiler ble 38,9 %. Andelen i mars i fjor var 37,0 %.

30 % færre varebiler i mars i år
Det ble registrert 2096 nye varebiler i mars. Det er 934 færre (- 30,8 %) enn i fjor.
CO2-nivået noenlunde stabilt
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler registrert i mars var 154 g/km. Gjennomsnittsutslippet for bensindrevne biler var 152 g/km og for dieselbiler 156 g/km. Akkumulerte tall til og med mars er:

  • Alle personbiler 153 g/km
  • Bensinbiler 151 g/km
  • Dieselbiler 155 g/km

7 av 10 nybilkjøpere valgte dieselmotor også i mars
Dieselandelen av nye personbiler holder seg på et høyt nivå, om enn noe lavere enn i fjor. I mars ble det registrert 5337 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 70,2 %. Samme måned i 2008 var dieselandelen 73,0 %.
4WD-andelen stabiliserer seg rundt 25 prosent
I mars ble det registrert 1985 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 26,1 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 25,5 %.
Lastebiler og busser
Det ble registrert 425 nye lastebiler i mars 2009, en nedgang på 86 biler (- 16,8 %) sammenlignet med mars 2008. Det ble registrert 54 nye busser i mars. Det er 51 færre (- 48,6 %) enn i fjor.

Det var 22 registreringsdager i mars, tre flere enn i mars 2008.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn, avdelingssjef, tlf 24 11 12 41
Thorvald Gjønnæss, produktsjef, tlf 24 11 12 42
Øyvind S. Thorsen, direktør, tlf 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no