logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mars

I mars 2008 ble det registrert 9 506 nye personbiler. Det er 1 758 færre enn i mars 2007, en nedgang på 15,6 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for mars måned de 10 foregående årene, er tallet for mars i år 1,6 % høyere.

Bra fart i bilsalget i mars, tross påske
I mars 2008 ble det registrert 9 506 nye personbiler. Det er 1 758 færre enn i mars 2007, en nedgang på 15,6 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for mars måned de 10 foregående årene, er tallet for mars i år 1,6 % høyere.
Bruktimporten endte på 2 270 personbiler, ned 356 biler (- 13,6 %) sammenlignet med mars 2007.
Næringsandelen av nye personbiler ble 37,0 %. Andelen i mars 2007 var 35,1 %.

Varebilene over tre tusen
Det ble registrert 3 030 nye varebiler i mars. Det er 1 184 færre (- 28,1 %) enn i mars 2007.

CO2-nivået har stabilisert seg
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler registrert i mars var 159 g/km. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 160 g/km og for dieselbiler 159 g/km. Akkumulerte tall til og med mars er for alle personbiler 159 g/km, for bensinbilene 158 g/km og for dieselbilene 159 g/km.
I mars 2007 var gjennomsnittlig CO2-nivå 159 g/km for alle personbiler. For de bensindrevne personbilene var utslippet 161 g/km for og for dieselbilene 158 g/km, mens de tilsvarende akkumulerte tallene var 156 (alle), 159 (bensin) og 155 (diesel).

Dieselandelen fortsatt over 70 %
Dieselandelen av nye personbiler holder seg på et høyt nivå. I mars ble det registrert
6 936 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 73,0 %. Dieselandelen i mars 2007 var 70,7 %.

Drøyt hver fjerde personbil med 4WD
I mars ble det registrert 2 441 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 25,7 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 20,9. Fjorårstallet var kunstig lavt pga avgiftsomlegningen 1.1.2007.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 511 nye lastebiler i mars 2008, en nedgang på 31 biler (- 5,7 %) sammenlignet med mars 2007.
Det ble registrert 105 nye busser i mars. Det er 11 flere (+ 11,7 %) enn i mars 2007.

Det var 18 registreringsdager i mars 2008, fire færre enn i mars 2007 da det var 22.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no