logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mars

Det ble registrert 9.819 nye personbiler i mars 2006. Dette er 326 flere enn i mars året før, en økning på 3,4%.

Sett i forhold til gjennomsnittet for mars måned de 10 foregående årene, er tallet for mars 2006 5,0% høyere.

De næringseide personbilene utgjorde i mars 38,7% av de nye personbilene, mens andelen nye dieseldrevne personbiler kom opp i 48,1%.

Det ble importert 2.581 brukte personbiler i mars 2006, en økning på 26,3% i forhold til mars året før.

Det ble registrert 3.491 nye varebiler i mars 2006 mot 2.854 i mars året før, en økning
på 637 (22,3%).

Det ble registrert 687 nye lastebiler i mars 2006. Dette er 288 flere (72,2%) enn i mars året før.

Det ble registrert 82 nye busser i mars 2006. Dette er 38 færre (-31,7%) enn i mars året før.


Det var 3 registreringsdager flere i mars 2006 enn i mars året før.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no