logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mai

I mai ble det registrert 12 864 nye personbiler, 828 flere (+6,9 %) enn i mai 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mai var 96 g/km


Volkswagen Tiguan topper statistikken over fireshjulstrekkere med dieselmotor for mai med 177 nyregistreringer.

I mai ble det registrert 12 864 nye personbiler, dette er 828 flere (+6,9 %) enn i mai 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for mai måned de 10 foregående årene, er årets maitall 14,9 % høyere (+1668 biler).

Det ble bruktimportert 1432 personbiler i mai. ette er 423 færre (-22,8 %) enn i mai 2015.

I mai ble det foretatt 36 272 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 392 færre (-1,1 %) enn i mai 2015.

Næringsandelen 49,2 %
Næringsandelen av personbilsalget i mai var 49,2 %, det er 6,3 % høyere enn i mai 2015.

2595 nye varebiler i mai
Det ble registrert 2595 nye varebiler i mai. Det er 89 færre (-3,3 %) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (299 – 18 færre enn i mai 2015), ble det registrert 2296 varebiler i mai. I mai 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2367.

CO2-utslippet fra nye personbiler i mai ble 96 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mai var 96 g/km, det er 3 g/km mindre enn i mai 2015. I mai ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 116 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin plug-in hybrider) personbiler ble 129 g/km. I mai 2015 hadde de bensindrevne personbilene 117 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 131 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i mai (endring i forhold til mai 2015):

  • Alle personbiler 96 g/km (-3 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 116 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 99 g/km (-7 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 128 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. mai (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 117 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 99 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 128 g/km (-3 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Overgang til Euro 6 varebiler gjør stor forskjell på CO2-utslippet for varebiler klasse 2. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mai ble 153 g/km, 14 g/km lavere enn i mai 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for de tre første månedene i år er 154 g/km, mens det i samme periode i 2015 var 169 g/km.

30,1 % dieselandel
I mai hadde 30,5 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i mai 2015 var andelen 41,6 %, mens 58,4 % hadde bensinmotor. Trekker vi fra diesel- og bensinhybrider, hadde 30,1 % av de nyregistrerte personbilene i mai dieselmotor, mens 32,0 % hadde bensinmotor.

26,8 prosent personbiler med hybriddrift i mai
Det ble registrert 3449 nye personbiler med hybriddrift i mai. Det er 1764 flere (+104,7 %) enn i mai 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 26,8 % markedsandel i mai i år, mens markedsandelen i mai 2015 var 14,0 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 1872 ladbare hybrider. I mai 2015 var 806 av personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i mai i år eller i mai i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1423 nye nullutslipp personbiler i mai
I mai ble det registrert 1423 nye personbiler med nullutslipp. Det er 445 færre (-23,8 %) enn i mai 2015. Nullutslippsbilene hadde 11,1 prosent markedsandel blant personbilene i mai, mens markedsandelen i mai 2015 var 15,5 %. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i mai var elbiler.

Det ble bruktimportert 466 personbiler med nullutslipp i mai, det er 206 flere (+79,2 %) enn i mai 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1889 personbiler med nullutslipp i mai, i mai 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 1945 nye nullutslipp personbiler.

41 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 41 nye varebiler med nullutslipp i mai, i mai 2015 var antallet 48.

Det ble bruktimportert 8 nullutslippsvarebiler i mai i år og 5 i mai 2015.

37,3 % firehjulsdrift
I mai ble det registrert 4799 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 37,3 %. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 36,9 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 603 nye lastebiler i mai, dette er 92 flere (+18,0 %) enn i mai 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (128 – 15 flere enn i mai 2015), ble det registrert 475 lastebiler i mai. I mai 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 398.

Det ble registrert 113 nye busser i mai. Dette er 13 flere (+13,0 %) enn i mai 2015.

Det var 19 registreringsdager i mai, det er 1 mer enn i mai 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn                   avdelingssjef              tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss     produktsjef                 tlf. 940 007 06

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no