logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mai

Nedgangen i bilsalget har bremset opp. Det viser registreringstallene for mai måned.


Med 509 solgte eksemplar i mai styrker VW Golf posisjonen som mest solgte personbil.


Nedgangen i bilsalget bremser opp. 7421 nye personbiler i mai

I mai 2009 ble det registrert 7421 nye personbiler, en nedgang på 27,4 % (- 2796 biler) sammenlignet med mai 2008. Sammenlignet med gjennomsnittet for mai måned de 10 foregående årene, er årets maitall 21,2 % lavere. Det var en registreringsdag mindre i mai i år enn i fjor. Med dagens registreringstakt utgjør det om lag 5 %.
I løpet av årets fem første måneder ble det registrert 34166 nye personbiler, 34,2 % færre enn i samme periode i 2008.
Bruktimporten endte på 2008 personbiler, ned 739 biler (- 26,9 %) i forhold til mai '08.
Antall personbiler registrert på firmaer, næringsandelen, ble 43,8 % i mai. Næringsandelen i samme måned i fjor var 37,8 %

Fortsatt stor nedgang i varebilsalget

Det ble registrert 1858 nye varebiler i mai. Det er 1543 færre (- 45,4 %) enn i mai i fjor. Hittil i år er det registrert 9161 varebiler. På samme tid i 2008 var antallet 16091.

CO2-utslipp på 151 g/km fra nye personbiler i mai

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler i mai var 151 g/km, de bensindrevne bilene hadde et utslippsnivå på 150 g/km og dieselbilene 151 g/km. I mai 2008 lå utslippstallene en del høyere; bensinbilene hadde 159 g/km, dieselbilene 156 g/km og samlet for alle nye personbiler 157 g/km.
De akkumulerte tallene til og med mai viser at CO2-utslippsnivået har stabilisert seg på 153 g/km. Det er fjerde måneden på rad med samme utslippsnivå. CO2-utslipp fra nye personbiler hittil i år:

  • Alle personbiler 153 g/km
  • Bensinbiler 151 g/km
  • Dieselbiler 154 g/km

7 av 10 nybilkjøpere valgte dieselmotor også i mai

Dieselandelen av nye personbiler holder seg fortsatt på et høyt nivå. I mai ble det registrert 5357 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 72,2 %. Samme måned i 2008 var dieselandelen 74,3 %.

Hver femte bil har firehjulstrekk

I mai ble det registrert 1654 nye biler med firehjulstrekk, en andel på 22,3 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 21,0 %. I perioden januar-mai hadde 24,1 % av alle nye personbiler trekk på alle fire hjul.

Lastebiler og busser

Det ble registrert 399 nye lastebiler i mai 2009, en nedgang på 220 biler (- 35,5 %) sammenlignet med mai 2008. Det ble registrert 82 nye busser i mai. Det er 45 færre enn i fjor (- 35,4 %).

Det var 19 registreringsdager i mai i år mot 20 dager i mai i fjor.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no