logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mai

I mai 2008 ble det registrert 10 217 nye personbiler. Det er 1 790 færre enn i mai 2007, en nedgang på 14,9 %. Sammenligner vi årets maitall med de 10 foregående årene, er personbilregistreringene i år det fjerde høyeste antallet vi har registrert, og 5,7 % høyere enn gjennomsnittet for mai.

Bremsene på i bilsalget. Ned 14,9 % i forhold til mai 2007
I mai 2008 ble det registrert 10 217 nye personbiler. Det er 1 790 færre enn i mai 2007, en nedgang på 14,9 %. Sammenligner vi årets maitall med de 10 foregående årene, er personbilregistreringene i år det fjerde høyeste antallet vi har registrert, og 5,7 % høyere enn gjennomsnittet for mai.
Hittil i år er det registrert 51 895 personbiler mot 54 603 i samme periode i 2007, en tilbakegang på 2 708 biler (- 5,0 %).
Bruktimporten endte på 2 747 personbiler, ned 134 biler (- 4,7 %) sammenlignet med mai 2007.
Næringsandelen av nye personbiler endte på 37,8 %. Andelen i mai 2007 var 34,2 %. Akkumulert ligger næringsandelen noe over fjoråret med 36,3% mot 33,5 % i 2007.

Varebilene godt over tre tusen
Det ble registrert 3 401 nye varebiler i mai. Det er 1 047 færre (- 23,5 %) enn i mai 2007 som var en rekordmåned for varebilregistreringer.

CO2-nivået gikk ned i mai
Etter å ha vært stabilt i mange måneder falt gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler til 157 g/km i mai. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 159 g/km og for dieselbiler 156 g/km. Akkumulerte tall til og med mai er for alle personbiler 158 g/km, for bensinbilene 159 g/km og for dieselbilene 158 g/km.
I mai 2007 var gjennomsnittlig CO2-nivå 160 g/km for alle personbiler. For de bensindrevne personbilene var utslippet 163 g/km for og for dieselbilene 159 g/km, mens de tilsvarende akkumulerte tallene var 157 (alle), 161 (bensin) og 156 (diesel).

Tre av fire personbiler er en dieselbil
Dieselandelen av nye personbiler øker. I mai ble det registrert 7 588 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 74,3 %. Dieselandelen i mai 2007 var 71,0 %. Hittil i år er dieselandelen 73,7 % mot 73,1 % i samme periode i fjor.

Færre personbiler med 4WD
I mai ble det registrert 2 141 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 21,0 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 22,5 %. Akkumulert pr. 31.5.2008 var 4WD-andelen 25,0 %, mens den i 2007 var 20,0 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 619 nye lastebiler i mai 2008, en økning på 59 biler (+ 10,5 %) sammenlignet med mai 2007.
Det ble registrert 127 nye busser i mai. Det er 16 flere (+ 14,4 %) enn i mai 2007.

Det var like mange registreringsdager i mai 2008, som i mai 2007 (20 regdager).

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no