logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mai

Registreringsstatistikken for nye personbiler i mai viser nok en måned med oppgang. Det ble registrert 12 007 nye personbiler i mai i år, 1 592 flere enn i mai 2006, en økning på 15,3 %. Vi må tilbake til 1998 for å finne en maimåned med flere registeringer, da var det 12 650.

Nye personbiler 15 prosent opp
Registreringsstatistikken for nye personbiler i mai viser nok en måned med oppgang. Det ble registrert 12 007 nye personbiler i mai i år, 1 592 flere enn i mai 2006, en økning på 15,3 %. Vi må tilbake til 1998 for å finne en maimåned med flere registeringer, da var det 12 650. I forhold til gjennomsnittet for mai måned de 10 foregående årene, er årets registreringstall 24,6 % høyere.
Bruktimporten endte på 2 881 personbiler, opp 7 biler (+ 0,2 %) sammenlignet med mai 2006.
Næringsandelen av nye personbiler ble 34,2 %. Andelen i mai 2006 var 38,6 %.

Rekordartet varebilsalg i mai
Det ble registrert 4 448 nye varebiler i mai. Det er 933 flere (+ 26,5 %) enn i mai 2006. Siden 1987 er det kun desember 2006 som har hatt høyere registreringstall for nye varebiler.

CO2-nivået i mai på nivå med april
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler flater ut. I januar var CO2-tallet for nye personbiler 152 g/km, i februar var det steget til 156 g/km, i mars 159 g/km og i april 160 g/km i gjennomsnitt. Også i mai er gjennomsnittet 160 g/km. CO2-nivået økte for biler med dieselmotor og gikk ned for biler med bensinmotor. Gjennomsnittsutslippet for bensindrevne personbiler var 163 g/km og for dieselbiler 159 g/km. I januar var tilsvarende tall 155 g/km for bensinbilene og 152 g/km for dieselbilene.

Dieselandelen fortsatt høy
Dieselandelen av nye personbiler er fortsatt høy og endte på 71,0 % (8 519 biler) i mai som er noe over april (69,1 % og 6 116 biler).
Dieselandelen i mai i fjor var 49,1 %, og totalt for hele 2006 var andelen 48,3 %.

Hver femte nybilkjøper velger 4WD
I mai var 4WD-andelen 22,5 %, og hittil i år er andelen personbiler med firehjulstrekk 20,0 %. Det er under fjoråret da andelen i mai var 25,3 % og akkumulert for de fem første månedene hele 27,0 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 560 nye lastebiler i mai 2007, en økning på 113 biler (+ 25,3 %) sammenlignet med mai 2006.
Det ble registrert 111 nye busser i mai 2007. Det er 31 flere (+ 38,8 %) enn i mai 2006.

Det var 20 registreringsdager i mai både i 2007 og 2006.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 22 40 32 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 22 40 32 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 22 40 32 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no