logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i mai

Det ble registrert 9.714 nye personbiler i mai 2005. Dette er 553 flere enn i mai året før.
Sett i forhold til gjennomsnittet for mai måned de 10 foregående årene, er tallet for mai 2005 0,9% lavere.

De næringseide personbilene utgjorde i mai 34,5% av de nye personbilene, mens andelen nye dieseldrevne personbiler kom opp i 35,5%.

Det ble importert 2.429 brukte personbiler i mai 2005, en økning på 5,4% i forhold til mai året før.

Det ble registrert 2.808 nye varebiler i mai 2005 mot 2.476 i mai året før, en økning på 332 (13,4%).

Det ble registrert 556 nye lastebiler i mai 2005. Dette er 88 flere (18,8%) enn i mai året før.

Det ble registrert 72 nye busser i mai 2005. Dette er 16 flere (28,6%) enn i mai året før.

Det var én registreringsdag mer i mai 2005 enn i mai året før.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no