logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

I juni ble det registrert 15 845 nye personbiler, 1617 flere (+11,4 prosent) enn i juni 2017. Nullutslipp personbilene hadde 25,1 prosent markedsandel. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i juni var 73 g/km.

Nissan Leaf drar i fra på registreringsstatistikken; hittil i år er det førstegangsregistrert nye og brukte 7335 Leaf i Norge.

I juni ble det registrer 15 845 nye personbiler. Her er hovedtallene for juni  2018:

  Personbiler

Antall
juni 2018

Differanse
juni 2017

Antall første halvår 2018 Differanse til 2017

  Nye

15 845

+11,4 %

76 745 -1,6 %

  Bruktimporterte

2 275 +25,4 % 10 154 +5,0 %

  Eierskifter (bruktbilsalg)

46 331 +4,1 % 238 957 +5,1 %

Næringsandelen 57,8 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i juni var 57,8 prosent, det er 9,4 prosent høyere enn i juni 2017. I første halvår er næringsandelen av personbilsalget 55,0 prosent, 2,4 prosent høyere enn for samme periode i 2017.
Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

3438 nye varebiler i juni

  Varebiler/campingbiler

Antall
juni 2018

Differanse
juni 2017

Antall første halvår 2017 Differanse til 2017

  Nye varebiler totalt

3 438 +5,9 % 18 560 +7,4 %

  Nye campingbiler

428 +5,4 % 1 505 +10,8 %

  Nye varebiler u/campingbiler

3 010 +5,9 % 17 055 +7,2 %

CO2-utslipp for nye personbiler i juni
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 73 g/km, det er 5 g/km lavere enn i juni 2017.

  Personbiler

CO2-utslipp
juni 2018

Differanse
juni 2017

  Alle personbiler

73 g/km

(-5 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

90 g/km

(-7 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

129 g/km

(0 g/km)

 

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - juni 2018

Differanse
januar - juni 2017

  Alle personbiler

75 g/km

(-11 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

93 g/km

(-4 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+2 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 154 g/km, 2 g/km lavere enn i juni 2017. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 154 g/km, 1 g/km høyere enn i samme periode i 2017.

Veldig lav dieselandel
I juni 2018 hadde 14,6 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i juni 2017 hadde 24,2 prosent av de nye personbilene bare dieselmotor. 23,8 prosent av de nye personbilene registrert i juni hadde bare bensinmotor, mens andelen i 2017 var 22,3 prosent.

36,5 prosent personbiler med hybriddrift i juni
Det ble registrert 5781 nye personbiler med hybriddrift i juni. Det er 2113 flere (+57,6 %) enn i juni 2017. Personbilene med hybriddrift hadde 36,5 prosent markedsandel i juni i år, mens markedsandelen i juni 2017 var 25,8 prosent. Hittil i år er det registrert 24 422 personbiler med hybriddrift og de har en markedsandel 31,8 prosent. I samme periode i fjor var markedsandelen for personbilene med hybriddrift 29,5 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 4003 ladbare hybrider, 1940 flere (+94 %) enn i juni 2017. I første halvår var 15 644 (64 %) av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i juni i år eller i juni i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

3973 nye nullutslipp personbiler i juni
I juni ble det registrert 3973 nye personbiler med nullutslipp. Det er 25 flere (+0,6 %) enn i juni 2017. Nullutslippsbilene hadde 25,1 prosent markedsandel blant personbilene i juni, i juni 2017 var markedsandelen 27,7 prosent. 3 av de nye registrerte personbilene i juni var hydrogenbil, resten var elbiler. I første halvår ble det registrert 20 145 nye nullutslipp personbiler, det er 5340 flere (+36,1 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble bruktimportert 1073 personbiler med nullutslipp i juni, det er 494 flere (+85,3 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det bruktimportert 5668 nullutslipp personbiler, det er 2610 flere (+85,3 %) enn i samme periode i 2017.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 5046 personbiler med nullutslipp i juni, i juni 2017 ble det totalt førstegangsregistrert 4527 nye nullutslipp personbiler.

I første halvår ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 25 813 personbiler med nullutslipp, det er 7950 flere enn i samme periode i fjor.

158 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 158 nye varebiler med nullutslipp i juni, 100 flere (+172,4 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det registrert 608 nye varebiler med nullutslipp, det er 266 flere (+77,8 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble bruktimportert 13 nullutslippsvarebiler i juni i år, 2 flere enn i juni 2017. Hittil i år er det bruktimportert 92 nullutslipp varebiler, det er 40 flere (+76,9 %) enn i samme periode i fjor.

44,4 prosent firehjulsdrift
I juni ble det registrert 7034 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 44,4 prosent. I samme måned i 2017 var firehjulsdriftandelen 39,4 prosent. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 41,5 prosent, mens den i samme periode i 2017 var 38,9 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 728 nye lastebiler i juni, dette er 3 færre (-0,4 %) enn i juni 2017. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (220 stk. – 37 flere enn i juni 2017), ble det registrert 508 nye lastebiler i juni. I juni 2017 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 548. Hittil i år er det registrert 3778 lastebiler, det er 355 flere (+10,4 prosent) enn i samme periode i 2017. Holder vi campingbilene utenom er det registrert 2809 nye lastebiler hittil i år, det er 74 flere (+2,7 %) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 266 nye busser i juni. Dette er 96 flere (+56,5 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det registrert 631 nye busser, det er 25 flere (+4,1 %) enn i samme periode i 2017.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 558 nye mopeder i juni, 101 færre (-15,3 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det registrert 2175 nye mopeder, det er 610 færre (-21,9 %) enn i samme periode i 2017.

I juni ble det registrert 350 lette motorsykler, det er 286 flere (+446,9 %) enn i juni i fjor. Hittil i år er det registrert 1682 lette motorsykler, det er 862 flere (+105,1 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble registrert 850 nye tunge motorsykler i juni, 6 flere (+0,7 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det registrert 3983 tunge motorsykler, det er 399 flere (+11,1 %) enn i samme periode i 2017.

Traktorer, snøskutere og ATV
Det ble registrert 335 nye traktorer i juni, 40 flere (+13,6 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det registrert 1468 nye traktorer, det er 56 færre (-3,7 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble registrert 10 snøskutere (Beltemotorsykler) i juni, det er 7 færre (-41,2 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det registrert 3070 snøskutere, det er 344 flere (+12,6 %) enn i samme periode i fjor.

I juni ble det registrert 729 nye ATV, dette er 53 flere (+7,8 %) enn i juni 2017. Hittil i år er det registrert 2690 nye ATV, det er 109 færre (-3,9 %) sammenlignet med samme periode i 2017.

Det var 21 registreringsdager i juni i år, det samme som i juni 2017.
Grunnlagstall er levert av Statens Vegvesen.

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Markedsdirektør Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskonsulent Tlf.: 450 30 178 E-post: sw@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no