logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

I juni ble det registrert  14 228 nye personbiler, 547 flere (+ 4,0 prosent) enn i juni 2016. I første halvår ble det registrert 77 983 nye personbiler, 234 flere enn i samme periode i 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i juni ble 78 g/km.

BMW i3 - Norges mest kjøpte elbil første halvår 2017.

I juni ble det registrert 14 228 nye personbiler, noe som er 547 flere (+ 4,0 %) enn i juni 2016.

– Det betyr at de høye registreringstallene vi så i mai fortsetter også i juni, og nok en gang må vi helt tilbake til juni 1986 for å finne en måned med høyere registreringstall, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV. I juni 1986 ble det registrert 16 064 nye personbiler.

Sammenlignet med gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er årets junitall 28,0 prosent høyere (+3114 biler).

Første halvår 2017 ble det registrert 77 983 nye personbiler, det er 234 flere (+0,3 %) enn i første halvår 2016.

Det ble bruktimportert 1814 personbiler i juni. Det er 302 flere (+20,0 %) enn i juni 2016.  Hittil i år er det registrert 9666 bruktimporterte personbiler, det er 1566 flere (+19,3 %) enn i samme periode i 2016.

I juni ble det foretatt 44 496 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 535 flere (+1,2 %) enn i juni 2016.

Første halvår var det totalt 227 348 eierskifter av personbiler, det er 3182 flere (+1,4 %) enn i første halvår 2016.

Næringsandelen 48,4 prosent 
Næringsandelen av personbilsalget i juni ble 48,4 prosent, noe som er 2,1 prosentpoeng lavere enn i juni 2016. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 52,6 prosent, mens den i samme periode i fjor var 45,9 prosent.
Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

3247 nye varebiler i juni
Det ble registrert 3247 nye varebiler i juni. Det er 336 flere (+11,5 %) enn i samme måned i 2016. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (406 stk. – 366 flere enn i juni 2016), ble det registrert 2841 varebiler i juni. I juni 2016 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2541.

Hittil i år er det registrert 17 274 nye varebiler, det er 1494 flere (+9,5 %) enn i samme periode i 2016. Uten campingbilene er det registrert 15 916 nye varebiler hittil i år, det er 1381 flere enn i samme periode i fjor.

Rekordlavt CO2-utslipp fra nye personbiler i juni
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 78 g/km, det er det laveste utslippet vi noen gang har registrert og hele 18 g/km lavere enn i juni 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor var 97 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 129 g/km.

– Et CO2-utslipp på 78 gram er rekordlavt, både i norsk og internasjonal målestokk. Det er den store andelen elbiler og ladbare hybrider i juni som trekker CO2-utslippet kraftig ned, sier Øyvind Solberg Thorsen. Vi har sett lave utslippstall de fleste månedene hittil i år, og vi er ikke langt unna 85-grams målet som ble satt for 2020, sier han. 

CO2-utslipp for nye personbiler i mai 2017 (endring i forhold til mai 2016):

  • Alle personbiler 78 g/km (-18 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 97 g/km (-4 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 129 g/km (+/- 0 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juni 2017 (endring i forhold til samme periode i 2016):

  • Alle personbiler 86 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 97 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 126 g/km (-3 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 156 g/km, 2 g/km lavere enn i juni 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 153 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2016.

Dieselandelen fortsatte å falle i juni
I juni hadde 25,2 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i juni 2016 var andelen 31,5 prosent. Trekker vi fra dieselhybrider var det 24,2 prosent av de nyregistrerte personbilene i juni som hadde dieselmotor, mens andelen i 2016 var 30,6 prosent.

47,1 prosent av de nye personbilene registrert i juni hadde bensinmotor. Trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 23,1 prosent. I 2016 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 53,9 prosent og 26,0 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

25 prosent personbiler med hybriddrift i juni
Det ble registrert 3555 nye personbiler med hybriddrift i juni. Det er 381 flere (+12,0 %) enn i juni 2016. Personbilene med hybriddrift hadde 25,0 prosent markedsandel i juni i år, mens markedsandelen i juni 2016 var 23,2 prosent.  Blant de nye personbilene med hybriddrift var 2063 ladbare hybrider. I juni 2016 var antallet ladbare hybrider 1740.

Første halvår hadde personbilene med hybriddrift en markedsandel på 29,1 prosent mot 23,6 prosent i samme periode i fjor.

Det var ingen varebiler med hybriddrift verken i juni i år eller i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

Rekordmåned for nullutslippsbiler
I juni ble det registrert 3948 nye personbiler med nullutslipp. Det er 2042 flere (+107,1 %) enn i juni 2016. Nullutslippsbilene hadde 27,7 prosent markedsandel blant personbilene i juni. I samme måned i 2016 var markedsandelen 13,9 prosent. 2 av de nye registrerte personbilene i juni var hydrogenbiler, resten var elbiler.

– Det har aldri blitt registrert så mange elbiler i en enkeltmåned i Norge før, sier Solberg Thorsen. Og for første gang fikk elbilene en markedsandel som er høyere enn både diesel- og bensinbiler. Sammen med de nye personbilene med hybriddrift fikk bilene med alternative drivkilder en samlet markedsandel på 52,7 prosent i juni. Dette viser at nybilkjøperne tar stadig mer miljøbevisste valg, konkluderer direktøren i OFV.

Hittil i år er det registrert 14 805 nye nullutslipp personbiler, det er 3053 flere (+26,0 %) enn i samme periode i 2016. Det gir nullutslippsbilene en markedsandel på 19,0 prosent i første halvår 2017, mens andelen i samme periode i 2016 var 15,1 prosent.

Det ble bruktimportert 579 personbiler med nullutslipp i juni, det er 139 flere (+ 31,6 %) enn i juni 2016. Hittil i år er det bruktimportert 3058 nullutslipp personbiler, det er 479 flere (+ 18,6 %) enn i samme periode i 2016.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 4527 personbiler med nullutslipp i juni, mens det i juni 2016 totalt ble førstegangsregistrert 2346 nye nullutslipp personbiler.
Hittil i år er det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 17 863 personbiler med nullutslipp, det er 3532 flere enn i samme periode i fjor.

58 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 58 nye varebiler med nullutslipp i juni, 13 flere  (+ 28,9 %) enn i juni 2016. Hittil i år er det registrert 342 nye varebiler med nullutslipp, det er 27 flere (+ 8,6 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble bruktimportert 11 nullutslippsvarebiler i juni i år, 6 flere enn i juni 2016. Hittil i år er det bruktimportert 52  nullutslipp varebiler, det er 22 flere (+ 73,3 %) enn i samme periode i fjor.

39,4 prosent firehjulsdrift
I juni ble det registrert 5606 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 39,4 prosent. I samme måned i 2016 var firehjulsdriftandelen 37,2 prosent. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 38,9 prosent, mens den i samme periode i 2016 var 37,9 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 731 nye lastebiler i juni, dette er 89 flere (+13,9 %) enn i juni 2016. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (183 stk. – 40 flere enn i juni 2016), ble det registrert 548 lastebiler denne måneden. I juni 2016 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 499. Hittil i år er det registrert 3423 lastebiler, det er 338 flere (+10,9 prosent) enn i første halvår 2016. Holder vi campingbilene utenom ble det registrert 2735 nye lastebiler første halvår, noe som er 168 flere (+6,5 %) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 170 nye busser i juni. Dette er 430 færre (-71,7 %) enn i juini 2016. Hittil i år er det registrert 606 nye busser, det er 322 færre (-34,7 %) enn i samme periode i 2016.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 659 nye mopeder i juni, 153 færre (-18,8 %) enn i juni 2016. Hittil i år er det registrert 2785 nye mopeder, det er 540 færre (-16,3 %) enn i samme periode i 2016.

I juni ble det registrert 64 lette motorsykler, det er 163 færre (-71,8 %) enn i juni i fjor. Hittil i år er det registrert 820 lette motorsykler, det er 217 færre (-20,9 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble registrert 844 nye tunge motorsykler i juni, 161 flere (+23,6 %) enn i juni 2016. Hittil i år er det registrert 3584 tunge motorsykler, det det er 252 flere (+7,6 %) enn i samme periode i 2016.

Traktorer, snøskutere og ATV
Det ble registrert 295 nye traktorer i juni, 39 flere (+15,2 %) enn i juni 2016. Hittil i år er det registrert 1524 nye traktorer, det er 54 færre (-3,4 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble registrert 17 snøskutere (Beltemotorsykler) i juni, det er 6 færre(-26,1 %) enn i juni 2016. Hittil i år er det registrert 2726 snøskutere, det er 376 færre (-12,1 %) enn i samme periode i fjor.

I juni ble det registrert 676 nye ATV, dette er 8 flere (+1,2 %) enn i juni 2016. Hittil i år er det registrert 2799 nye ATV, det er 159 flere (+6,0 %) sammenlignet med samme periode i 2016.

Det var 22 registreringsdager i juni i år, samme som i juni 2016.

.

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Karin Evensen Paulsrud Markedskoordinator Tlf.: 414 57 976 E-post: kep@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no