logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

I juni ble det registrert 13 681 nye personbiler, 526 færre (-3,7 %) enn i juni 2015. Hittil i år er det registrert 77 749 nye personbiler, 4,5 % flere enn i samme periode i 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i juni var 96 g/km.


Toyota med Auris dominerer blant de ikke ladbare hybridene på registreringsstatistikken for juni.

I juni ble det registrert 13 681 nye personbiler, dette er 526 færre (-3,7 %) enn i juni 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er årets junitall 19,9 % høyere (+2268 biler). Hittil i år er det registrert 77 749 nye person biler, det er 3357 flere (+4,5 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 1512 personbiler i juni. Dette er 494 færre (-24,6 %) enn i juni 2015.  Hittil i år er det registrert 8100 bruktimporterte personbiler, det er 2892 færre (-26,3 %) enn i samme periode i 2015.

I juni ble det foretatt 43 961 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 640 flere (+1,5 %) enn i juni 2015. Hittil i år er det foretatt 224 166 eierskifter av personbiler, det er 4653 færre (-2,0 %) enn i samme periode i 2015.

Næringsandelen 50,5 %
Næringsandelen av personbilsalget i juni var 50,5 %, det er 7,0 % høyere enn i juni 2015.

2911 nye varebiler i juni
Det ble registrert 2911 nye varebiler i juni. Det er 312 flere (+12,0 %) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (370 – 45 færre enn i juni 2015), ble det registrert 2541 varebiler i juni. I juni 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2274. Hittil i år er det registrert 15 780 nye varebiler, det er 4 flere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet fra nye personbiler i juni ble 96 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 96 g/km, det er det samme som i juni 2015. I juni ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 118 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin plug-in hybrider) personbiler ble 131 g/km. I juni 2015 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 131 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i juni (endring i forhold til juni 2015):

  • Alle personbiler 96 g/km (0 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 131 g/km (0 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 101 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juni (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 94 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 117 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 100 g/km (-10 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Overgang til Euro 6 varebiler gir fortsatt store utslag på CO2-utslippet for varebiler klasse 2. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 158 g/km, 9 g/km lavere enn i juni 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 13 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

31,1 % dieselandel
I juni hadde 31,1 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i juni 2015 var andelen 40,5 %. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 30,6 % av de nyregistrerte personbilene i juni dieselmotor, mens andelen i 2015 var 39,9 %. 54,4 % av de nye personbilene registrert i juni hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 32,2 %, i fjor var den henholdsvis 40,9 og 28,0 %.

23,2 prosent personbiler med hybriddrift i juni
Det ble registrert 3174 nye personbiler med hybriddrift i juni. Det er 1239 flere (+64,0 %) enn i juni 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 23,2 % markedsandel i juni i år, mens markedsandelen i juni 2015 var 13,6 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 1672 ladbare hybrider. I juni 2015 var 987 av personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i juni i år eller i juni i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1906 nye nullutslipp personbiler i juni
I juni ble det registrert 1906 nye personbiler med nullutslipp. Det er 712 færre (-27,2 %) enn i juni 2015. Nullutslippsbilene hadde 13,9 prosent markedsandel blant personbilene i juni, mens markedsandelen i juni 2015 var 18,4 %. Bant alle nullutslippsbilene som ble registrert i juni var det en hydrogenbil, resten var elbiler.

Det ble bruktimportert 440 personbiler med nullutslipp i juni, det er 154 flere (+53,8 %) enn i juni 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2346 personbiler med nullutslipp i juni, i juni 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 2903 nye nullutslipp personbiler.

45 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 45 nye varebiler med nullutslipp i juni, i juni 2015 var antallet 57.

Det ble bruktimportert 5 nullutslippsvarebiler i juni i år og 2 i juni 2015.

37,2 % firehjulsdrift
I juni ble det registrert 5091 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 37,2 %. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 37,5 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 642 nye lastebiler i juni, dette er 66 flere (+11,5 %) enn i juni 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (143 – 20 flere enn i juni 2015), ble det registrert 499 lastebiler i juni. I juni 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 453. Hittil i år er det registrert 3087 lastebiler, det er 317 flere (+11,4 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 600 nye busser i juni. Dette er 392 flere (+188,5 %) enn i juni 2015. Hittil i år er det registrert 928 nye busser, det er 424 flere (+84,1 %) enn i samme periode i 2015.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 812 nye mopeder i juni, 45 flere (+5,9 %) enn i juni 2015. Hittil i år er det registrert 3325 nye mopeder, det er 521 færre (-13,5 %) enn i samme periode i 2015.

I juni ble det registrert 227 lette motorsykler, dette er 33 flere enn i juni i fjor. Hittil i år er det registrert 1037 lette motorsykler, det er 38 flere (+3,8 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 683 nye tunge motorsykler i juni, 51 flere (+8,1 %) enn i juni 2015. Hittil i år er det registrert 3332 tunge motorsykler, det er 144 færre (-4,1 %) enn i samme periode i 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 256 nye traktorer i juni, 25 færre (-8,9 %) enn i juni 2015. Hittil i år er det registrert 1578 nye traktorer, det er 35 flere (+2,3) % flere enn i samme periode i 2015.

I juni ble det registrert 668 nye ATV, dette er 20 flere (+3,1 %) enn i juni 2015. Hittil i år er det registrert 2640 nye ATV, det er 132 flere (-5,3 %) enn i samme periode i 2015.

Det var 22 registreringsdager i juni, det samme som i juni 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no